I have an idea!


Startup Partner

Biner söker start-ups

...för att identifiera möjligheter att utveckla innovativa och marknadsanpassade affärsmodeller och produkter med ett affärsinriktat lösningsfokus.

Read more