Online SAFe® Scrum Master 5.1

Certifiering
Certified SAFe® Scrum Master

Dates

No dates available

Få de färdigheter som behövs för att bli en högpresterande teammedlem i ett Agile Release Train (ART) och lär dig hur du samarbetar effektivt med andra team genom att bli en SAFe® 4 Practitioner (SP).

Under den här 2-dagarskursen får du en djup förståelse av hur man arbetar och samarbetar i ett Agile Release Train, hur det skapar värde samt vad du kan göra för att få effektivitet i arbetssätt enligt Scrum, Kanban och XP. Du lär dig också hur man skriver stories och bryter ner funktioner, planerar och genomför iterationer samt planerar Program Inkrement. Slutligen lär du dig mer om Continuous Delivery Pipeline, DevOps, och hur man effektivt integrerar med andra team i sitt Agile Release Train samt hur man bör arbeta för att kontinuerligt förbättra arbetet.

SAFe for Teams bokas med fördel som företagskurs för hela ditt team - här kan du läsa mer.

Vad är SAFe®?

Scaled Agile Framework (SAFe®) är ett ramverk som hjälper dig och ditt företag med utmaningarna i att utveckla och leverera programvara och system i större omfattning på kortast möjliga ledtid.

Med SAFe® kan du synkronisera och anpassa leveranser för flera agila team samtidigt och eftersom SAFe® är skalbart och konfigurerbart så tillåts varje organisation att anpassa arbetssättet till sina egna affärsbehov. SAFe® stödjer lösningar i mindre skala för mellan 50-125 utövare, såväl som komplexa system som kräver tusentals personer.

SAFe® beskriver de roller, ansvar, artefakter och aktiviteter som är nödvändiga för att genomföra uppskalad Lean-Agile utveckling.

Med SAFe® får du en interaktiv översiktsgrafik som ger en visuell översikt över ramverket och som är det primära användargränssnittet till kunskapsbasen. Varje ikon i bilden är klickbar och ger tillgång till en artikel om ämnet, samt länkar till relaterad information. Ladda ner The Big Picture.

“Everyone hearing the same message from the same trainers at the same time was a huge enabler for alignment and a ‘one-team’ culture.”
Em-Campbell Pretty - Författare, Tribal Unity

Förbättrat systemutvecklingsresultat

SAFe® är ett beprövat arbetssätt som har utvecklats genom att tillämpas, förfinas och vidareutvecklas i syfte att utveckla komplexa system och programvara på ett Lean-Agile sätt. Ramverket bygger på tre primära kunskapskällor: agil utveckling, systemtänkande och Lean produktutveckling.

SAFe® hjälper dig att svara på följande typer av frågor:

 • Hur får vi företaget att nå sina och tekniska och affärsmässiga mål?
 • Hur förbättrar vi vårt ekonomiska resultat genom att fatta bättre beslut?
 • Hur levererar vi nytt värde som ger resten av verksamheten möjlighet att planera och genomföra?
 • Hur förbättrar vi kvalitén på våra lösningar och får nöjdare kunder?
 • Hur ska vi arbeta agilt hela vägen från teamet till program- och affärsenheten, och över hela företaget, för att få bättre resultat?
 • Hur organiserar vi människor runt värdeströmmar så att våra program levererar effektivt och undviker förseningar i den byråkrati som traditionellt finns i en hierarkisk struktur?
 • Hur hanterar och minimerar vi beroenden mellan team, program och värdeflöden?
 • Hur skapar vi en miljö som främjar samarbete, innovation och förbättring?
 • Hur kan vi motivera de personer som utför arbetet?
 • Vad kan vi göra för förändringar för att tolerera misslyckanden och belöna risktaganden samt ge kontinuerligt lärande?
 • Hur kan vi hjälpa våra team till ständig förbättring?
 • Hur vet vi vad våra agila team gör och hur mäter vi det arbete som utförs?

Genom att implementera SAFe® som ramverk och tillämpa dess uppsättningar av värderingar, principer och praxis så kan du ta itu med dessa frågor och få stora fördelar så väl individuellt, i teamen samt för ditt företag.

Vad kommer jag att lära mig?

Ämnen som omfattas i kursen:

 • Introduktion till Scaled Agile Framework (SAFe)
 • Att bygga ett agilt team
 • Iterationsplanering
 • Genomföra iterationen
 • Genomföra programinkrement

Du kommer efter kursen att kunna:

 • Applicera SAFe för att skala Lean och Agile utveckling i din organisation
 • Känna till teamen och ansvarsområden för olika roller i ett Agile Release Train
 • Känna till andra team i Agile Release Train, deras roller och beroendet mellan de olika teamen
 • Planera iterationer
 • Utföra iterationer och skapa värde
 • Planera programinkrement
 • Integrera och arbeta med andra team på ett Agile Release Train

Meet the teachers

Jesper Gunnarson

Course leader/Consultant

With his extensive experience in agile working methods and performance, including the introduction of SAFe on Volvo Cars, Jesper creates working methods that are effective and at the same time fun. Jesper is structured and gives people and employees freedom and responsibility.

Teacher

Daniel Bjarsch

Course leader/Consultant

With his extensive experience he can put things in a broader context and highlight the course content from a more practical point of view. Daniel is also good at keeping focus and a clear structure in his education.

Teacher

Sign up

How it works

Choose a date and number of attendees. In the checkout you can pay with either card or invoice.

Do you have a discount code? Enter it on the cart page (the first step of the checkout)..

No dates available
Kontakta oss för information om nästa kursstart.