Jag har en start-up idé


Startup Partner

Biner söker Startups

...för att identifiera möjligheter att utveckla innovativa och marknadsanpassade affärsmodeller och produkter med ett affärsinriktat lösningsfokus.

Läs mer om Startup partner