Jag har en start-up idé


Start Up Partner

Biner söker start-ups

...för att identifiera möjligheter att utveckla innovativa och marknadsanpassade affärsmodeller och produkter med ett affärsinriktat lösningsfokus.

Läs mer om start-up partner