article

Kostnadsfria seminarier online!


KOMMANDE ONLINE-SEMINARIER #

SCALED AGILE FRAMEWORK OCH ARCHITECTURE - ARKITEKTENS ROLL I EN AGIL VÄRLD

Digitalisering är mer väsentligt och nödvändigt än någonsin. Som allt annat förändringsarbete kräver digitalisering uthållighet och fokus på rätt saker, speciellt i tider när allt annat är lite uppochner. Bland flera andra roller som tydligt kan bidra till det är arkitekterna. Det här online-seminariet handlar om arkitektens roll i digitaliseringen och hur arkitekturarbetet kan bedrivas i en lean-agil kontext.

Daniel Bjarsch är konsult och kursledare på Biner och har stor erfarenhet inom arkitektur och agila metoder och processer. Han har idag flera uppdrag där han som Enterprise- och IT-arkitekt bland annat ger metodstöd och coachar i agilt arkitekturarbete och modellering. Som kursledare på Biner är Daniel uppskattad och engagerad och håller kurser som till exempel SAFe for Architects, Leading SAFe, TOGAF och arkitekturmodellering.

Under seminariet kommer Daniel att prata om:

• Vad säger Scaled Agile Framework (SAFe®) om arkitektur och arkitektrollen?
• Hur kan arkitekturarbetet bidra till att digitaliseringen kommer att handla om rätt saker?

Datum: 21 april

Tid: kl 15.00

Plats: Online

Pris: Kostnadsfritt

Språk: Svenska

Anmäl dig här

TIDIGARE ONLINE-SEMINARIER #

SCALED AGILE I VERKLIGHETEN #

Hur fungerar det egentligen att implementera ett Scaled Agile arbetssätt i verkligheten?

Jesper Gunnarson, Agile Coach på Biner och Lars-Gunnar Klason, Release Train Engineer (RTE) på Toyota Material Handling, berättar under detta webinar om sina erfarenheter och hur de arbetar tillsammans för att genom en agil transformation öka förändringsmognaden på Toyota.

Jesper och Lars-Gunnar kommer att prata om:
- ART DS Setup och Team
- Lösningen: I_Site
- Erfarenheter från SAFe Implementationen
- PI Planning
- Distribuerat team
- Vad har varit lätt och vad har varit utmanande
- Vilka kommande förbättringar är inplanerade

Se inspelning här

ALLA PRATAR AGIL HR, MEN VAR BÖRJAR MAN? (samarbete med nätverket Gothenburg HR Strategy Network)
#

Under webinaret kommer vi att lyssna på Jesper Gunnarson från Biner som har ett stort intresse för moderna agila arbetssätt. De senaste åren har Jesper bland annat arbetat med Volvo Cars för att införa SAFe (Scaled Agile Framework) i en av deras organisationer som Agil Coach.

Under webinaret kommer Jesper förklara frågeställningar som:
- Vad är egentligen agila arbetssätt och hur skiljer det sig från traditionellt sätt att arbeta?
- Vad är agil HR?
- Hur kan en HR funktion arbeta agilt?
- Hur kan en HR funktion stödja agilt arbetssätt i organisationen?
- Frågor och diskussion.

Se inspelning här

HUR ARBETAR FRAMTIDENS BUSINESS ANALYSTS? #

I detta webinar hör du Lars Lundgren, VD och grundare på Biner Consulting, berätta om hur morgondagens Business Analyst bör arbeta, och om vilka färdigheter du behöver utveckla för att leverera bättre lösningar och driva förändring i din organisation.
Lars har lång erfarenhet inom verksamhetsanalys och driver konsult- och utbildningsföretaget Biner som verkar i gränssnittet mellan verksamhet och IT.

Lars pratar bland annat om:
• Vad gör egentligen en Business Analyst hela dagarna?
• Hur blir du en riktigt vass Business Analyst?
• De internationella standarder och certifieringar som är mest eftertraktade

Se inspelning här

BUSINESS ANALYST - Q&A SESSION #

Vårt webinar "Hur arbetar framtidens Business Analysts?" var väldigt välbesökt och vi fick väldigt många intressanta och relevanta frågor. Tyvärr rann tiden iväg och vi hann inte svara på alla.

Därför spelade vi in en nytt webinar där ni får svar på de frågor som kom upp!

Se inspelning här

VISUALISERA VÄGEN FRAMÅT MED HJÄLP AV TOGAF #

Med arkitektur kan du beskriva och synliggöra en organisation och dess olika system, process- och informationsflöden. Både ur ett nulägesperspektiv och hur det borde fungera i framtiden.
Du kan genom att definiera mål, strategier och strukturer ur ett övergripande perspektiv säkerställa att alla delar av organisationen strävar åt samma håll. Samtidigt skapar du ett kraftfullt verktyg för att öka er förändringskapacitet.

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) är ett ramverk och en metod för att skapa, underhålla och tillämpa Enterprise Architecture (EA). TOGAF® är en industristandard som är tillgänglig kostnadsfritt för alla organisationer som önskar utveckla och arbeta med EA. Den har byggts upp under ett antal år genom ett öppet deltagande och samarbete mellan framstående enterprisearkitekter.

Biner har hållit TOGAF-utildningar sedan 2009 och är mycket erfarna inom området. I detta webinar berättar vi om varför arkitektur är relevant även i dagens agila värld, om våra erfarenheter av ramverket TOGAF och de kurser vi håller i det. Vi pratar bland annat om:

• Vad är arkitektur?
• Varför är arkitektur relevant även i dagens agila värld?
• Kort om Arkitekturens vyer, intressenter och byggstenar
• Faser i ADM
• Vilka certifieringar och nivåer erbjuds?
• TOGAF 9.2 – nu helt online

Se inspelning här