video

Ny version av SPARX EA på gång

Av Daniel Bjarsch

Biner är godkänd utbildningspartner och återförsäljare av modelleringsverktyget Sparx Enterprise Architect som nu utkommit med version 14. I den nya versionen finns bland annat numera stöd för metamodeller, både inbyggda och egendefinierade, för att skapa relevanta diagram skräddarsydda efter mottagarnas intressen och behov av information.


Nya Sparx Enterprise Architect 14 garanterar även en effektivare modellering i ett mer dynamiskt och lättarbetat gränssnitt. Möjligheten att skapa diagram med hjälp av mönster och wizards är kraftigt förbättrad. Många av de inbyggda notationerna och teknologierna har också fått ett flertal värdefulla förbättringar.

I videon nedan ser du fler av de nya funktionerna.

Sparx Systems tillhandahåller leverans och löpande support av prisvärda, produktiva och användarvänliga programvaror inom modellering. Biner samarbetar med Sparx Systems på den nordiska marknaden. 

Kurser