article

Inför 2019 European SAFe® SUMMIT

Av Jesper Gunnarson

Den 7:e maj åker vår konsult Jesper Gunnarson till Haag i Nederländerna för att delta på European SAFe Summit under 3 dagar. Som Agile Coach och SAFe Konsult hoppas han att få både kunskap och inspiration dessa dagar.

Som förväntat är schemat späckat alla dagar, men nedan listar Jesper de delar som han åtminstone på förhand ser fram emot mest. Jesper återkommer efteråt med en rapport om vad som faktiskt hände. Jesper kommer förutom att återrapportera intressant lärdomar och andra findings även rapportera i bild och video via Biners Instagramkonto under resan. Följ med då!


Jesper om vad han ser fram emot mest:

8:e maj

Den dag deltar jag i heldags workshop om DevOps. Det fanns flera olika intressanta workshops denna dag, men jag valde DevOps för jag tycker det dels är intressant men också därför jag anser att "efter Agile följer DevOps". Så genom att bli bra på DevOps så blir kommer det agila arbetet naturligt bli bra.

Workshopen handlar om att samarbeta kring koncept som arkitektur, utveckling, testning och operations som exempel. Hoppas kunna få med mig en hel del handfasta tips från denna dag.

9:e maj

Denna dag startar SAFe Summit på "riktigt" och det är en mängd kortare sessioner.

Såklart skall det blir intressant att höra SAFe grundaren Dean Leffingwell prata. Hans ämne är "Accelerate! The Road to True Business Agility". Det handlar naturligtvis om hur en hel organisation blir agil.

Utöver detta så ser jag fram emot "Coaching at Scale: The RTE and Scrum Master as ART Coaches". Då jag tidigare haft bägge dessa roller och nu coacher dessa blir detta ämne hyperintressant för att vässa verktygslådan kring coaching.

En annan given session är "Organizing Around Value with SAFe Development Value Streams" som presenteras av Ian Spence. Jag hade förmånen att gå min SPC kurs för Ian. Låt mig säga att han har koll. Sedan är ju att organisera värdeströmmar alltid viktigt. I mitt arbete med att transformera till agilt arbetssätt är detta avgörande för att det skall bli bra.

10:e maj

Här har vi en session kallad "Probabilistic forecasting, how to use CFDs and Monte Carlo simulations to manage feature flow and forecast delivery". Bara namnet gör att jag vill gå! Låt mig återkomma om det var lika spännande i verkligheten

Vidare blir sessionen "Aligning ARTs within a Solution Train: Practical Tips from the Field" högst intressant då just detta är något vi försöker göra i mitt nuvarande uppdrag.

Det här var bara ett fåtal av många olika sessioner som just jag ser fram emot. Du kan läsa hela programmet på https://europe.safesummit.com