whitepaper

Introduktion till SAFe 4.6

Ladda ner whitepaper

Vi lever i en digital tid där ett företags framgång beror på dess förmåga att skapa nya digitala applikationer, produkter och tjänster. Även organisationer som historiskt inte har ansett sig vara teknikföretag, som till exempel banker, tillverknings- och varvsindustri, eller transport-, hälso- och sjukvårdbranschen måste nu lita på sin förmåga att producera innovationer.


För att möta utmaningarna behöver dagens organisationer bli bättre på att hållbart korta ledtider och samtidigt leverera bästa kvalitet och värde i tjänster och produkter. Det kan de göra genom att kombinera moderna agila tillvägagångssätt som frigör kreativitet, kunskap och produktivitet hos enskilda team, samt med ett resurssnålt angreppssätt (”Lean”), som fokuserar på ledarskap, ett hållbart värdeflöde, och som eliminerar svinn och förseningar.

Baserat på forskning från hundratals implementeringar, feedback från kunder och företag, samt framsteg inom leant och agilt tänkande, gör Scaled Agile Framework® (SAFe®) det möjligt för företag och organisationer att växa och utvecklas även i dagens snabbt föränderliga marknad.

SAFe 4.6 introducerar fem kärnkompetenser som omfattar: Lean-Agile Leadership, Team and Technical Agility, DevOps and Release on Demand, Business Solutions and Lean Systems Engineering och Lean Portfolio Management. Att behärska var och en av dessa fem kärnkompetenser är kritiskt och en nyckelfaktor i att vara konkurrenskraftig nu och framöver. I tillägg till kärnkompetenserna tillhandahåller den nya versionen av ramverket även riktlinjer för hur offentlig sektor kan anamma lean-agila tekniker.

Detta Whitepaper ger en översikt över SAFe samt visar och förklarar grafiskt tillvägagångssättet i ”the Big Picture”. Läsaren ges även en introduktion till de kärnkompetenser och värderingar, tankegångar, principer och praxis som leder team till att effektivare bygga lösningar på ett mer lean-agilt sätt.

Trevlig läsning!

Ladda ner "Introduktion till SAFe 4.6"


Kurser

Online E-Learning

E-learningkursen för att ge dig möjlighet att testa dina kunskaper innan du gör någon av IIBA®-certifieringstest för ECBA, CCBA eller CBAP.

IIBA® certifieringsförberedande e-learning

Verksamhetsanalys

Online E-Learning

Maximera dina chanser att lyckas med certifiering i PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)® med vår förberedande e-learningkurs. 

PMI-PBA® Certifieringsförberedelse

Verksamhetsanalys

Online E-Learning

Kursen består av en grundläggande genomgång av principerna för EA och ramverket TOGAF 9 enligt krav för certifiering från The Open Group.

TOGAF®9 Training Foundation

Arkitektur

2 dagar Klassrumskurs

Få förståelse för det Lean-Agila förhållningssättet och varför det är så effektivt i dagens snabbrörliga marknad och lär dig vad det innebär att leda en Lean-Agile transformation.

Leading SAFe® 4.6

Nästa datum: 17 dec Plats: Göteborg, Stockholm

3 dagar Klassrumskurs

Få en djupare inblick i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till ett Lean-Agilt företag och arbetssätt.

SAFe® for Architects

Nästa datum: 20 jan Plats: Stockholm, Göteborg

2 dagar Klassrumskurs

Lär dig ett beprövat arbetssätt att utföra de aktiviteter och hantera de verktyg som du behöver för att hantera backloggar och driva agila program.

SAFe® Product Owner / Product Manager

Nästa datum: 3 feb Plats: Göteborg, Stockholm

3 dagar Blended Learning

Marknadens snabbaste och mest kostnadseffektiva kurs i det populära ramverket.

TOGAF 9 standard Training Foundation & Certified (blended)

Nästa datum: 4 feb Plats: Göteborg, Stockholm

3 dagar Klassrumskurs

Lär dig det praktiska tillvägagångssätt och få den teoretiska kunskap du behöver för att arbeta effektivt som verksamhets­analytiker i din organisation.

Business Analysis in Practice

Nästa datum: 11 feb Plats: Göteborg, Stockholm

1 dag Klassrumskurs

Lär dig hur bland annat hur du tillämpar DevOps principer i en verklig situation och hur du skapar bättre flöde i dina team.

The Phoenix Project - A DevOps business simulation

Nästa datum: 25 feb Plats: Göteborg

2 dagar Klassrumskurs

Modellera krav och arkitektur med verktyget Sparx Enterprise Architect! En praktisk kurs som kombinerar teori och praktik.

Sparx Enterprise Architect

Nästa datum: 25 feb Plats: Göteborg, Stockholm

2 dagar Klassrumskurs

Få två dagars drillning i de nödvändiga kunskaper och erfarenheter du behöver i rollen som Product Owner.

Product Owner Boot Camp

Nästa datum: 18 mars Plats: Göteborg, Stockholm

1 dag Klassrumskurs

Bli en högpresterande teammedlem i ett Agile Release Train (ART) och lär dig hur du samarbetar effektivt med andra team.

SAFe® for Teams

Nästa datum: 16 apr Plats: Gothenburg

3 dagar Klassrumskurs

I denna 3-dagars kurs kommer du som deltagare att få ta del av och lära dig de praktiska verktyg och tekniker som är nödvändiga för att implementera Lean Portfolio Management för a...

SAFe® Lean Portfolio Management

Nästa datum: 20 apr Plats: Göteborg

2 dagar Klassrumskurs

Lär dig att kartlägga värdeströmmar genom Delivery Pipeline, från idé till intäkt, samt lära dig hur du identifierar och eliminerar flaskhalsar.

SAFe® DevOps

Nästa datum: 23 apr Plats: Göteborg, Stockholm