whitepaper

Introduktion till SAFe 4.6

Ladda ner whitepaper

Vi lever i en digital tid där ett företags framgång beror på dess förmåga att skapa nya digitala applikationer, produkter och tjänster. Även organisationer som historiskt inte har ansett sig vara teknikföretag, som till exempel banker, tillverknings- och varvsindustri, eller transport-, hälso- och sjukvårdbranschen måste nu lita på sin förmåga att producera innovationer.


För att möta utmaningarna behöver dagens organisationer bli bättre på att hållbart korta ledtider och samtidigt leverera bästa kvalitet och värde i tjänster och produkter. Det kan de göra genom att kombinera moderna agila tillvägagångssätt som frigör kreativitet, kunskap och produktivitet hos enskilda team, samt med ett resurssnålt angreppssätt (”Lean”), som fokuserar på ledarskap, ett hållbart värdeflöde, och som eliminerar svinn och förseningar.

Baserat på forskning från hundratals implementeringar, feedback från kunder och företag, samt framsteg inom leant och agilt tänkande, gör Scaled Agile Framework® (SAFe®) det möjligt för företag och organisationer att växa och utvecklas även i dagens snabbt föränderliga marknad.

SAFe 4.6 introducerar fem kärnkompetenser som omfattar: Lean-Agile Leadership, Team and Technical Agility, DevOps and Release on Demand, Business Solutions and Lean Systems Engineering och Lean Portfolio Management. Att behärska var och en av dessa fem kärnkompetenser är kritiskt och en nyckelfaktor i att vara konkurrenskraftig nu och framöver. I tillägg till kärnkompetenserna tillhandahåller den nya versionen av ramverket även riktlinjer för hur offentlig sektor kan anamma lean-agila tekniker.

Detta Whitepaper ger en översikt över SAFe samt visar och förklarar grafiskt tillvägagångssättet i ”the Big Picture”. Läsaren ges även en introduktion till de kärnkompetenser och värderingar, tankegångar, principer och praxis som leder team till att effektivare bygga lösningar på ett mer lean-agilt sätt.

Trevlig läsning!

Ladda ner "Introduktion till SAFe 4.6"


Kurser