article

Hos oss står kompetensen i centrum

Traditionellt så har det funnits en svårighet att locka till sig kvinnor inom IT-branschen. Som tur är så går utvecklingen åt rätt håll och på Biner så upplever vi ett ökat intresse från kvinnor. De senaste två åren har 10 av 15 nyrekryteringar på Biner varit kvinnor, vilket har ökat andelen kvinnor i bolaget med 250%. Idag är fördelningen mellan män och kvinnor 59%-41%. Vad har vi gjort för att lyckas?


”Vi försöker att tydligt visa vad just vi kan erbjuda” #

Henrik Attefors, grundare av Biner, förklarar att det är viktigt att nå ut med budskapet om vad det innebär att arbeta inom IT. I och med att samhällets digitala utveckling går framåt i rasande fart så suddas gränssnittet mellan IT och verksamhet alltmer ut. Nya jobb växer fram och samtidigt utvecklas hela tiden nuvarande yrkesroller.

Anledningen till att Biner lyckats med att rekrytera så många kvinnor tror Henrik handlar om att vi har lyckats visa vad vi kan göra för att medarbetarna ska komma vidare i sin karriär, och att de kan hitta karriärvägar utifrån sina egna behov samt att ge möjligheten till utveckling.

– Vi är glada att vi har lyckats anställa så många kvinnor på Biner, säger han. Vi har inte tagit fram en särskild strategi kring hur vi vill anställa fler kvinnor utan jag tror att det dels handlar om att vi har lyckats nå ut i rätt forum och kanaler, dels om att vi har nöjda medarbetare som rekommenderat och rekryterat varandra. Det finns många jobberbjudanden där ute så vi försöker att tydligt visa vad just vi kan erbjuda.

Kvinnor och män uttrycker sig olika #

Det är viktigt med en bra balans mellan olika människor på ett företag och ju bättre balans mellan könen desto bättre mår bolaget, detta gäller även i en rekryteringsprocess.

På Biner vill vi ha en så bred kandidatbas som möjligt i rekryteringsprocessen - både vad gäller kompetens, ålder och kön. Teknisk förståelse och kunnande är viktigt bland kandidaterna, men långt ifrån allt. Personlighet och sociala färdigheter är minst lika viktigt. Vi är också noga med att vara uppmärksam på hur olika kandidater uttrycker sig i rekryteringen.

– Kvinnor och män uttrycker sig ofta olika under intervjun, berättar Henrik. Överlag så är män ofta bättre på att marknadsföra sig själva medan kvinnor istället tonar ned sin kompetens. Men vi har arbetat länge inom branschen och kan numera se igenom det. Alla våra kandidater behandlas på samma sätt och få gå igenom samma intervjuprocess där bland annat en personbedömning ingår. Hos oss står kompetensen alltid i centrum.

Lars Lundgren, även han grundare av Biner, fyller i:
– Vi vill vara en bra arbetsgivare för alla våra medarbetare, såväl kvinnor som män. Vi är såklart även noga med att leverera kompetens till våra kunder. Ur våra kunders perspektiv så är det dessutom viktigt att fler kvinnor kommer in i IT-branschen eftersom de såklart eftersträvar en bra balans i sina bolag också.
– Vi hoppas att vi ska kunna inspirera både kvinnor och män till att göra karriär inom IT med roller som till exempel projektledare, enterprisearkitekt eller verksamhetsanalytiker, säger han.