article

PRINCE2® I FOKUS - Resultatbaserad planering

Av Fredrik Jalve

Lyckade projekt är resultatorienterade och inte aktivitetsorienterade. PRINCE2 använder resultatbaserad planering för att identifiera, definiera och analysera de produkter ett projekt ska leverera.


Med samma förväntningar på slutresultatet... #

Syftet med varje projekt är att uppfylla beställares, mottagares och övriga intressenters förväntningar på vad som ska åstadkommas och vilket resultat som ska uppnås. En förutsättning för att kunna göra en lyckad planering av ett projekt är att projektets medlemmar och dess intressenter har samma syn, och därmed samma förväntningar på projektets slutresultatet redan från starten.

...blir resultatbaserade projekt lyckade projekt

En av de viktigaste erfarenheterna som gjorts under PRINCE2:s mer än 15-åriga utvecklingshistoria är att lyckade projekt är resultatorienterade och inte aktivitetsorienterade. Ett resultatorienterat projekt definierar projektets resultat och försäkrar att alla intressenter har samma syn på detta innan man påbörjar aktiviteterna för att producera resultatet.

”Lyckade projekt är resultatorienterade och inte aktivitetsorienterade”

Fokus på projektets ”produkter”

I PRINCE2 heter ett projekts resultat produkter, oavsett vad det är projektet ska leverera. En grundläggande princip i PRINCE2 är att ett projekt ska fokusera på definitionen och leveransen av dess produkter, speciellt kvalitetskraven på produkterna.

Fokus på produkter är centralt för de flesta aspekter av PRINCE2, så som: planering, definition av ansvar, kvalitet, kontroll av projektets omfattning, och riskhantering.

PRINCE2 använder resultatbaserad planering för att identifiera, definiera och analysera de produkter projektet ska leverera. Tekniken kallas även produktbaserad planering och först när produkterna definierats, analyseras de aktiviteter, beroenden och resurser som krävs för att genomföra projektet.

Tydliga roller och ansvar

En av de första aktiviteterna i uppstarten av ett PRINCE2-projekt är att definiera och beskriva projektets slutresultat, dess projektprodukter. De personer som ansvarar för att beskriva projektprodukterna, dess kvalitetskrav och acceptanskriterier ansvarar även för att dessa godkänns och accepteras.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

Referens: Managing Successful Projects with PRINCE2, TSO, 2009 edition