whitepaper

Skala din agila utveckling med SAFe

Ladda ner whitepaper

Av Henrik Attefors

Företag och organisationer har länge arbetat på ett så kallat agilt sätt, och 2001 tillkom ”The Agile Manifesto”. Manifestet innehåller fyra värderingar enligt följande:

• Individer och interaktioner framför processer och verktyg

• Fungerande programvara framför omfattande dokumentation

• Kundsamarbete framför kontraktsförhandling

• Anpassning till förändring framför att följa en plan


Till dessa värderingar finns även tolv stycken principer som beskriver principerna för agil utveckling mer i detalj. Sedan skapandet av The Agile Manifesto har agila ramverk såsom Scrum, Kanban och XP (eXtreme Programming) blivit vanliga och populära arbetssätt i produktutveckling såväl som i mjukvaruutveckling. Dessa metoder är mycket framgångsrika och växer stadigt inom alla sektorer. Det finns studier som visar att agila utvecklingsprojekt är tre gånger mer framgångsrika än traditionella projekt.

Agila projekt blir alltså fler och fler då de bevisligen fungerar bättre än traditionella projekt. Men hur är det med agila program eller helt agila organisationer? Finns sådana?

Nästan parallellt med den pågående agila revolutionen har produktutvecklingsmetoden Lean vuxit sig stor. Lean är en arbetsmetod för att hantera resurser och värdeströmmar som har mycket att tillföra om man vill diskutera hur agila principer kan skalas upp.

Nu finns det ett nytt ramverk som kan kombinera de agila metoderna tillsammans med Lean. Detta ramverk kallas SAFe™ - the Scaled Agile Framework® och i detta White Paper kommer vi att diskutera vilka problem det löser, vilka fördelar det ger samt vilka steg som kan tas för att implementera SAFe.

Att kunna skala agila metoder till att bli större än bara ett eller två team är en utmaning som många organisationer står inför. Scrum är en mycket framgångsrik arbetsmetod för enskilda team men metoden erbjuder mycket lite eller inget alls stöd för att skala upp arbetssättet till många team.

SAFe™ - the Scaled Agile Framework® -är en relativt ny men alltmer populär metod för att implementera agila arbetssätt på enterprisenivå i en organisation. Metoden tar avstamp i skaparen Dean Leffingwells två böcker, Scaling Software Agility och Agile Software Requirements.

I SAFe har Leffingwell använt framförallt Lean och olika agila metoder såsom Scrum, XP och Kanban och byggt ett ramverk för att skala agil utveckling.

Förutom att hantera team i program återfinns även en ytterligare nivå i SAFe där bland annat strategi och arkitektur hanteras på ett agilt sätt. Läs vidare hur SAFe fungerar och hur du kan implementera det i din organisation.

Ladda ner och läs hela detta whitepaper


Biner är anslutna till Scaled Agile Partner Network som Bronze Transformation Partner. Scaled Agile Partner Network är ett globalt nätverk som hjälper företag att underlätta och påskynda affärsreultat genom Scaled Agile Framework® (SAFe®).