Seminarie MeetUp! Scaled Agile Framework and Architecture

Längd
0 dagar
Längd
2 timmar
Ämne
ArkitekturAgila arbetssätt

Kursdatum

Inga tillgängliga datum

På Biner MeetUps träffas vi som är intresserade av digital transformation genom scaled agile framework (SAFe), agil arkitektur och business analysis. 

På vårt MeetUp den 28 mars med Daniel Bjarsch är ämnet "Scaled Agile Framework and Architecture". 

Du anmäler dig till Meetupet här

Digitaliseringen kräver som annat förändringsarbete uthållighet och fokus på rätt saker. Bland flera andra roller som tydligt kan bidra till det är arkitekterna. Vår första träff handlar om arkitektens rollen i digitaliseringen och hur arkitekturarbetet kan bedrivas i en lean-agile kontext.

Vi tänker titta på följande:
- Vad säger Scaled Agile Framework (SAFe®) om arkitektur och arkitektrollen?
- Hur kan arkitekturarbetet bidra till att digitaliseringen kommer att handla om rätt saker?

Mötet vill vi också ägna åt att tillsammans sätta formerna för våra kommande träffar. Fundera gärna på vad ni skulle vilja veta mer om och vad ni skulle vilja bidra med?
- Mötesformer och frekvens
- Vad innebär digitaliseringen för mig/oss
- Aktuella ämnen och intresse av att vara med och bidra

Träffa din kursledare

Daniel Bjarsch

Kursledare & konsult

Med sin stora erfarenhet inom området kan han sätta in saker i ett större sammanhang och belysa kursinnehållet ur en mer praktisk synvinkel. Daniel är också duktig på att hålla agendan och en tydlig struktur i sina utbildningar.

Kursledare

Anmäl dig

Så här funkar det

När du väljer ett datum skickas du vidare till Eventbrite, där du betalar med kort. För att betala med faktura, vänligen skriv FAKTURA i fältet märkt "Enter Promotional Code".