E-learning PMI-PBA® Certifieringsförberedelse

3 995,00 kr
ex. moms

»När världens största projektledarorganisation börjar fokusera på verksamhetsanalys är det bäst att vara uppmärksam.« Philip King, Volvo Car Group

Längd
6 månader
Studera i din egen takt.
Språk
Engelska
Support på svenska och engelska.
Certifiering
PMI-PBA®-certifiering
Extern

Ingår alltid

 • Flexibelt lärande i din egen takt
 • Lär dig från erfarna proffs
 • Support från duktiga kursledare
 • Rikt läromaterial

Maximera dina chanser att lyckas med certifiering i PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)® med vår förberedande e-learningkurs. 

Kursen vänder sig med andra ord till dig som har för
avsikt att bli certifierad i PMI-PBA. Den är speciellt framtagen för öka dina chanser att klara certifieringstestet och göra din ansökan till certifieringen så smidig som möjligt.

Har du några års erfarenhet av verksamhetsanalys (”business analysis”) och redan kan grundläggande koncept som till exempel business case, intressentanalys och kravhantering? Då är den här kursen rätt för dig. 

En ny standard för verksamhetsanalytiker

PMI är en ideell organisation för utbildning och certifiering i projektledning. De senaste åren har vikten av formell verksamhetsanalys i projekt fått större betydelse. PMI har därför utökat sitt utbud av certifieringar med certifieringen PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA).

Kvalitetssäkra dina kunskaper

Att certifiera sig inom ett arbetsområde ger en möjlighet att visa på god kunskap och förståelse av området. Det har länge varit vanligt med certifieringar inom projektledning och verksamhetsarkitektur. Nu finns även möjlighet för dig som arbetat med verksamhetsanalys att kvalitetssäkra dina kunskaper.

Kom i mål snabbare

Kursen förklarar kraven för certifieringen och vad som är viktigt att tänka på när man ansöker om att få göra certifieringstestet. Med hjälp av kursens självstudiefrågor och ett simulerat certifieringstest ökar du dina chanser att klara det riktiga certifieringstestet.

Kursen hjälper dig igenom ansökningsprocessen samt låter dig öva på certifieringstestet – den kommer garanterat vägleda dig till nästa karriärsteg inom verksamhetsanalys!
Philip King, PMI-PBA IIBA-CBAP Senior Business Analyst, Volvo Car Group

Vad kommer jag lära mig?

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att förbereda dig för själva PMI-PBA certifieringen. Kursen introducerar dig till PMIs certifiering, ansökningsprocessen och formatet i certifieringstestet, samt ger en bra summering av de huvudsakliga verksamhetsanalysområden och teman som du behöver studera inför certifieringen.

Kursen består av 2 huvuddelar (i) föreläsningsdel och (ii) testmoduler med självstudiefrågor per område samt simulerat certifieringstest.


Introduktion

 • Översikt av PMI-PBA certifieringen
 • Vem är certifieringen till för?
 • Ansökningsprocessen- hur gör man för att få sin ansökan godkänd?
 • Tidplan för ansökan - hur lång tid tar det att ansöka och få ansökan godkänd?
 • Översikt av certifieringstestet


Huvudområden och teman

 • Needs Assessment
  Argument och anledning till projektet, business case m.m.
 • Planning
  Inkluderade verksamhetsanalysaktiviteter, tidplan, intressenter,
 • Analysis
  Kravhantering och analys, verksamhetsanalysens största område,
 • Monitoring
  Kravhantering under projektets exekvering,
 • Evaluation
  Utvärdera hur väl projektets mål och krav uppfyllts,


Tester

 • Testmoduler
  Med 30 slumpmässigt utvalda självstudiefrågor per huvudområde.
 • Simulerat certifieringstest
  Med 200 slumpmässigt utvalda certifieringsfrågor.

Träffa din kursledare

Jon Nordhammer

Kursledare & konsult

I nästan ett decennium har Jon arbetat som verksamhetsanalytiker med komplexa projekt inom internationella organisationer. Jon har den teoretiska kunskapen och den praktiska förmågan att både genomföra förändringar och säkerställa affärsnytta.I kurserna delar han med sig av sina erfarenheter och lärdomar – om hur man undviker fallgropar och skapar det värde man vill åstadkomma.

Kursledare
PMIs certifiering för sätter en ny standard för verksamhetsanalytiker som vill validera sin erfarenhet och öka sin trovärdighet. Biners kurs göra dig bekant med de olika områden som beskrivs i PMIs böcker, olika tekniker och terminologier, och viktigast av allt ger ovärderlig hjälp i dina studier för att klara certifieringen i verksamhetsanalys.
Philip King, PMI-PBA IIBA-CBAP Senior Business Analyst, Volvo Car Group

Redo att sätta igång?

Pris

PMI-PBA® Certifieringsförberedelse

3 995,00 kr ex. moms