Företagskurs SAFe® Scrum Master 5.1 - Polestar

Gratis

Datum och platser

Certifiering
Certified SAFe® Scrum Master

Kursdatum

Lokal

Biner
Lindholmspiren 7A
417 56 Göteborg Se karta

Få de färdigheter som behövs för att bli en högpresterande teammedlem i ett Agile Release Train (ART) samt lär dig hur du stöttar och underlättar i team- och programevents genom att bli en SAFe® 5 Scrum Master (SSM).

Under den här 2-dagarskursen får du en djup förståelse för rollen som Scrum Master i en SAFe-organisation. Till skillnad från en traditionell Scrum Master-utbildning som fokuserar på grundläggande teamnivå, så fokuserar SAFe Scrum Master-kursen på att utforska rollen som Scrum Master i sammanhang som fungerar i hela organisationen. Kursen lär dig även hur du förbereder dig för att framgångsrikt planera och genomföra Programinkrementplanering (PI Planning) som är ett nyckelevent för en organisation som implementerat SAFe.

SAFe Scrum Master kan bokas som företagskurs - här kan du läsa mer.

Vad är SAFe®?

Scaled Agile Framework (SAFe®) är ett ramverk som hjälper dig och ditt företag med utmaningarna i att utveckla och leverera programvara och system i större omfattning på kortast möjliga ledtid.

Med SAFe® kan du synkronisera och anpassa leveranser för flera agila team samtidigt och eftersom SAFe® är skalbart och konfigurerbart så tillåts varje organisation att anpassa arbetssättet till sina egna affärsbehov. SAFe® stödjer lösningar i mindre skala för mellan 50-125 utövare, såväl som komplexa system som kräver tusentals personer.

SAFe® beskriver de roller, ansvar, artefakter och aktiviteter som är nödvändiga för att genomföra uppskalad Lean-Agile utveckling.

Med SAFe® får du en interaktiv översiktsgrafik som ger en visuell översikt över ramverket och som är det primära användargränssnittet till kunskapsbasen. Varje ikon i bilden är klickbar och ger tillgång till en artikel om ämnet, samt länkar till relaterad information. Ladda ner The Big Picture.

“Having a clear methodology and training in place has been very helpful when hiring people. Being able to tell candidates that we take Agile principles seriously—by mentioning that we have trained and certified Product Owners and Scrum Masters, and that we follow a clear Agile path—definitely makes a difference.”
Walter Bauer CTO, censhare

Förbättrat systemutvecklingsresultat

SAFe® är ett beprövat arbetssätt som har utvecklats genom att tillämpas, förfinas och vidareutvecklas i syfte att utveckla komplexa system och programvara på ett Lean-Agile sätt. Ramverket bygger på tre primära kunskapskällor: agil utveckling, systemtänkande och Lean produktutveckling.

SAFe® hjälper dig att svara på följande typer av frågor:

 • Hur får vi företaget att nå sina och tekniska och affärsmässiga mål?
 • Hur förbättrar vi vårt ekonomiska resultat genom att fatta bättre beslut?
 • Hur levererar vi nytt värde som ger resten av verksamheten möjlighet att planera och genomföra?
 • Hur förbättrar vi kvalitén på våra lösningar och får nöjdare kunder?
 • Hur ska vi arbeta agilt hela vägen från teamet till program- och affärsenheten, och över hela företaget, för att få bättre resultat?
 • Hur organiserar vi människor runt värdeströmmar så att våra program levererar effektivt och undviker förseningar i den byråkrati som traditionellt finns i en hierarkisk struktur?
 • Hur hanterar och minimerar vi beroenden mellan team, program och värdeflöden?
 • Hur skapar vi en miljö som främjar samarbete, innovation och förbättring?
 • Hur kan vi motivera de personer som utför arbetet?
 • Vad kan vi göra för förändringar för att tolerera misslyckanden och belöna risktaganden samt ge kontinuerligt lärande?
 • Hur kan vi hjälpa våra team till ständig förbättring?
 • Hur vet vi vad våra agila team gör och hur mäter vi det arbete som utförs?

Genom att implementera SAFe® som ramverk och tillämpa dess uppsättningar av värderingar, principer och praxis så kan du ta itu med dessa frågor och få stora fördelar så väl individuellt, i teamen samt för ditt företag.

Vad kommer jag att lära mig?

Ämnen som omfattas i kursen

 • Introduktion till Scrum inom SAFe®
 • Rollen som Scrum Master
 • Programinkrementplanering (PI-Planning)
 • Underlätta utförandet av iterationer
 • Avsluta ett programinkrement
 • Coachning av ett agilt team

Du kommer efter kursen att kunna:

 • Beskriva Scrum i en SAFe-organisation
 • Underlätta för Scrum events
 • Underlätta effektivt utförande av iterationer
 • Stötta ett effektivt genomförande av programinkrement
 • Stötta ständiga förbättringar
 • Coacha agila team för att uppnå maximala resultat
 • Stödja implementering av DevOps

Träffa din kursledare

Jesper Gunnarson

Kursledare & Konsult

Jesper har en gedigen bakgrund inom IT- och verksamhetsutveckling och ett stort intresse för moderna agila arbetssätt. De senaste åren har Jesper i sin konsultroll bland annat arbetat med Volvo Cars för att införa SAFe i en av deras organisationer. Som lärare och coach är Jesper pedagogisk och engagerande och strävar alltid efter att ge dig som deltagare både teoretisk förståelse och praktiskt tillämpar kunskap.

Kursledare

Anmäl dig

SAFe® Scrum Master 5.1 - Polestar
Gratis
Göteborg
14
mars
2 dagar
Göteborg
14 mars 2023 – 15 mars 2023
09:00 – 17:00
Kursledare: Jesper Gunnarson
Kurstillfället är tyvärr fullbokat.