E-learning PRINCE2® Foundation

11 995,00 kr
ex. moms
Längd
6 månader
Studera i din egen takt
Språk
Engelska
Support på svenska och engelska.
Certifiering
Foundation-nivå
Certifiering ingår.

Ingår alltid

 • Fri tillgång till kursen i 6 månader
 • Flexibelt lärande i din egen takt
 • Lär dig från erfarna proffs
 • Support från duktiga lärare
 • Rikt läromaterial

Kursen är perfekt för dig som vill få en gedigen grund i världens mest använda projektledningsmetod. Kursen består av en genomgång av PRINCE2® Foundation enligt krav för certifiering på Foundation-nivå från AXELOS.

Biner är ackrediterad utbildningsorganisation och erbjuder utbildning och certifiering på de båda PRINCE2-nivåerna Foundation (Level 1) och Practitioner (Level 2).

PRINCE2® (Projects In a Controlled Environment) är en världsledande projektledningsmetod för styrning och ledning av projekt. 

En metod med fokus på resultat

Du kommer lära dig att navigera dig genom alla viktiga aspekter som krävs för att driva ett lyckat projekt i hamn med PRINCE2. Genom våra lärares långa erfarenhet erfarenheter från tusentals projekt världen över kan metoden hjälpa dig och ditt företag att uppnå förändringar med rätt avkastning, nytta och effekt.


Vad kommer jag lära mig

Kursen grundar sig på handboken Managing Successful Projects with PRINCE2 och består av en grundläggande genomgång av filosofin bakom metoden, dess grundläggande principer och teman samt de lednings- och styrningsprocesser som tar ett projekt från start till mål.

För att få ut mesta möjliga av kursen rekommenderar vi att du parallellt med att gå igenom respektive modul i e-kursen aktivt arbetar med instuderingsguiden och handboken. Räkna med att kursen kräver cirka 30 timmars studietid för att bli väl förberedd inför certifieringen. 

Vill du veta hur e-learningkursen fungerar? Titta på ett demo.

Kursinnehåll

 • Introduktion
  - Vad är PRINCE2
  - Vad som ingår i metoden
  - De sju grundläggande principerna i PRINCE2
  - Vad innebär det att anpassa PRINCE2 till en projektmiljö?
 • Organisation
  - Primära intressentkategorier
  - Struktur på projektledningsteamet
  - Roller och ansvar i projektledningsteamet
  - Projektets arbete med intressenter
 • Business Case
  - Definition av Business Case
  - Resultat, effekter och nytta
  - Det kontinuerliga arbetet med ett projekts Business Case
 • Kvalitet
  - Vad innebär kvalitet i ett projektsammanhang?
  - De olika komponenterna som påverkar ett projekts kvalitet
  - Hur ett projekt bör arbeta för att uppnå rätt kvalitet
 • Planer
  - De olika planeringsnivåerna i ett projekt
  - Steg för att ta fram en plan enligt PRINCE2
  - Produktbaserad planering
 • Risk
  - Definition av risk i relation till ett projekt
  - Riskhanterings-proceduren
  - Riskresponstyper
 • Ändringar
  - Konfigurations- och ändringshantering i projekt
  - Olika typer av ärenden och ändringar i projekt
  - Ändringshanteringsprocedur
 • Progress och status
  - Hur progress- och statuskontroll etableras i ett projekt
  - Etablering av toleranser för projektets olika mål
  - Styrnings- och ledningsetapper
 • Styrnings- och ledningsprocesser i PRINCE2
  - Starta upp ett Projekt
  - Styra ett Projekt
  - Initiera ett Projekt
  - Kontrollera en Etapp
  - Leda Produktleverans
  - Leda en Etappövergång
  - Stänga ett Projekt
 • För samtliga processer
  - Syfte och mål med processen
  - Ingående aktiviteter och dess roller och ansvar
  - Input, output och information som används i processen
 • Övningar
  - Övningar till kursens olika delar
  - Förberedande övningar inför certifieringsprovet

Träffa din kursledare

Fredrik Jalve

Kursledare & konsult

Under sina drygt tjugo år som projekt- och förändringsledare har Fredrik samlat på sig en lång och bred erfarenhet. Han delar med sig av sin kunskap i att planera, starta och genomföra förändringar som drivs av verksamheten, och där IT möjliggör effektiviseringar och skapar affärsnytta. I kurserna utgår han från hur han själv skulle vilja att kursen var om han var deltagare.

Kursledare

Redo att sätta igång?

E-Learning

PRINCE2® Foundation

11 995,00 kr ex. moms