Seminarie Släpp loss kraften med ett modernt arkitekturarbete

Längd
12.30-17.00

Kursdatum

Inga tillgängliga datum

Hur kan vi använda transformation som en tillgång i våra organisationer? Hur får vi människor, verksamhet och IT att arbeta tillsammans? Hur kan vi utnyttja de bästa delarna i metoder och ramverk som SAFe® och TOGAF® till vår fördel?

Under den här eftermiddagen vill vi med hjälp av flera aktuella talare och ämnen lyfta och diskutera hur vi med hjälp av modernt arkitekturarbete skapar drivkraft, samsyn och utvecklar framtida affärsmål.

Välkommen på en eftermiddag för dig som arbetar inom eller nära enterprisearkitektur!

Köp Early Bird-biljett innan 31/12 för 1.495 kr! Använd kod earlybird, ord pris 1.995 kr.

Under dagen kommer du att få lyssna till mycket erfarna talare med lång erfarenhet av att arbeta med digitala och organisatoriska transformationer, i stora och små organisationer i internationella miljöer.

🔸 Industriarkitektur med Microsoft – Bygg affärsfördelar - Urban Nilsson, Business Architect på Microsoft

När pris och implementationstid för en IT-baserad affärslösning blir allt viktigare för att konkurrera på en marknad med kortare affärsfönster är det viktigt att direkt bygga den lösning som ger rätt affärsfördelar.
Lyssna på hur Microsoft tillämpar ett arkitekturtänk baserat på konfigurerbara moduler för att skapa en lösningsflexibilitet och leveransförmåga utöver det vanliga. Urban Nilsson, affärsarkitekt hos Microsoft, ger dig värdefulla tips om hur du kan göra samma för din organisation.


🔸 Enterprisearkitektur – viktigare än någonsin! - Darko Tilldal, CISO på Granitor Group

Behöver vi Enterprisearkitektur eller krävs en stor förändring för att funktionen skall få en betydelse i dagens och framtidens snabbrörliga värld? Hör om lärdomarna från en traditionell vattenfall-/projektorienterad organisation och omställningen till en agil och produktorienterad organisation, och ta del av exempel från flera stora industriföretag.

🔸 Digitalisering som strategi och Arkitektur som verktyg - Thom Birkeland & Maxi Lubian, Västtrafik

Hur Västtrafik arbetar med enterprisearkitektur för att digitalisera verksamheten.

🔸 Hur arbetar man med arkitektur i ett startup bolag? - Basam Odisho

”Vi har inte tid nu, det där kan vi göra senare?” ”Vi är så unika att vi inte kan använda standarder”. Svar man ofta får höra från startups när man diskuterar arkitektur. Men är det sant? Låt oss titta närmare på varför just arkitektur är så relevant och hur man kan applicera det i startupmiljö där mycket kan kännas osäkert och främmande.

🔸 Arkitektur i snabbrörliga och flödesbaserade organisationer - Daniel Bjarsch & Darko Tilldal

För att skapa värde i moderna organisationer behöver arkitekter på alla nivåer tänka och agera på ett annat sätt än vi traditionellt har gjort.

Agenda

Kl 12.30 Välkomstmingel med wraps och tilltugg

Kl 13.00 Henrik Attefors, VD på Biner hälsar välkommen

Kl 13.15 Urban Nilsson "Industriarkitektur med Microsoft – Bygg affärsfördelar"

Kl 13.45 Darko Tilldal "Enterprisearkitektur –viktigare än någonsin!"

Kl 14.15 Paus med kaffe och fika

Kl 14.30 Thom Birkeland & Maxi Lubian "Digitalisering som strategi och Arkitektur som verktyg"

Kl 15.00 Basam Odisho "Hur arbetar man med arkitektur i ett startup bolag?"

Kl 15.30 Daniel Bjarsch & Darko Tilldal "Arkitektur i snabbrörliga och flödesbaserade organisationer"

Kl 16.00 Paneldiskussion

Kl 16.30 Mingel

Ca kl 17.00 Avslut

(Agendan kan komma att ändras)

Urban Nilsson

Urban arbetar idag som Industry Business Architect på Microsoft men har tidigare också jobbat som utbildare inom Enterprisearkitektur. Han har arbetat med allt ifrån ERP utrullningar, stora outsourcing leveranser till globala digitala. Urban har jobbat i en internationell miljö de senaste 20 åren med både stora och mindre organisationer som alla har haft det gemensamma att de behöver modernisera och automatisera sina processer för att vara affärsrelevanta i framtiden. Genom åren har Urban haft tjänster inom områden som management konsult, enterprisearkitekt och account CTO men också som chefsarkitekt på t.ex. Oatly

Darko Tilldal

Darko arbetar idag som CISO på Granitor Group och är även Certifierad Affärsarkitekt. Han har arbetat med allt ifrån ERP utrullningar, uppsättningar av nya bilfabriker till digitala och organisatoriska transformationer. I över 20 år har han hjälpt företag i deras utvecklings- och tillväxtresor i nära samverkan med verksamheten och företagens digitala funktioner både inom den privata och publika sektorn. Några av rollerna som han haft är Affärsansvarig för Enterprise Arkitektur på CGI och Chefsarkitekt för Industrial och Product Creation på Volvo Cars.

Daniel Bjarsch

Daniel Bjarsch har lång erfarenhet av verksamhetsfokuserat arkitekturarbete i stora organisationer, både inom privat och offentlig sektor. I rollen som konsult har Daniel hjälpt en lång rad företag och organisationer att etablera och vässa sin arkitekturförmåga och att anpassa sig till ett mer moderna flödesbaserade arbetssätt. Daniel har också stort intresse av arkitekturmodellering och hur man etablerar och utvecklar organisationens arkitekturbibliotek - som en oumbärlig resurs för effektivt transformationsarbete.

Daniel är certifierad kursinstruktör för TOGAF®, SAFe® och Sparx Enterprise Architect

Basam Odisho

Basam jobbar idag som Enterprise Arkitekt på Biner och har en lång erfarenhet av arkitektur med fokus på att lösa verksamhetsproblem inom både den privata och offentliga sektorn, i så väl nationell som internationell miljö. Han har axlat en variation av arkitektroller som konsult och Enterprise Arkitekt i stora väl etablerade organisationer som Volvo Cars, och på mindre, mer snabbrörliga organisationer som Oatly för att säkerställa organisationens beredskap att möta dagens och framtidens utmaningar.

Thom Birkeland, Västtrafik

Thom jobbar idag som CIO på Västtrafik med ansvar för en IT-funktion som innefattar allt från kontors-IT till kundorienterade lösningar för reseplanering och biljettköp samt en stor installerad bas av IoT-lösningar för trafik. Han började sin yrkesbana som mjukvaruutvecklare och IT-arkitekt och har under senare år haft ledande roller i organisationer med mjukvaruutveckling och IT som strategisk framgångsfaktor. Thom brinner för att placera teknologi i rätt sammanhang för att skapa värdefull kundnytta.

Maxi Lubian, Västtrafik

Maxi jobbar idag som Chefsarkitekt på Västtrafik där han leder och utvecklar arkitekturförmågan på Västtrafik. Han har 25 års erfarenhet av olika arkitektroller och andra ledande roller med fokus på utveckling och digitalisering av verksamheten. Maxi’s arbete som arkitekt genomsyrar ett brinnande intresse för verksamheten samt fokus på att arkitekturarbetet blir värdeskapande.

Anmäl dig

Inga tillgängliga datum
Kontakta oss för information om nästa kursstart.