article

Regeringen ger kompetensstöd under korttidsarbete

Regeringen beslutade vid årsskiftet om ett nytt stöd som omfattar 80 miljoner kronor för att hjälpa företag som drabbats hårt under corona-krisen. Tiden som frigörs under korttidsarbete ska kunna användas för att höja kompetensnivån hos individen och företaget. Stödet innebär att alla företag som är berättigade till korttidspermitteringar nu också får möjlighet att kompetensutveckla sin personal med ett kostnadsavdrag på 60 procent.


Under korttidsarbete frigörs tid för arbetstagaren. Om denna används för kompetensinsatser, kan kompetensnivån hos arbetstagare och i företaget höjas. Korttidsarbetet blir då en möjlighet för företaget att inte bara överleva de allvarliga ekonomiska svårigheter de är i, utan att också investera i kompetens som kan stärka företaget på kort och lång sikt.

För individen innebär det en möjlighet att stärka sin ställning både på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden som helhet.

Så här står det på Tillväxtverkets hemsida: Ansökan öppnar i april 2021, men ersättning ska kunna sökas retroaktivt från 1 januari 2021. Arbetsgivaren betalar således enbart 40 procent av totalkostnaden för kompetensutveckling för de anställa som är permitterade, medan staten står för resten – upp till ett maxbelopp som rör sig mellan 10 000 och 20 000 kronor per arbetstagare.

Henrik Attefors, vd på Biner Academy ser positivt på nya stödet.

–Många företag är hårt drabbade av krisen med stora permitteringar som följd. Samtidigt kan inte allt avstanna, och behovet av kompetensutveckling kvarstår, och till och med ökar. Detta är därför ett mycket välkommet stöd eftersom det ger möjlighet att fortsätta utvecklas under krisen och på så sätt komma tillbaka snabbare och starkare. Det ger en stor möjlighet till permitterad personal att investera sin tid på rätt sätt och att stärka sin och företagets ställning.