Blended Learning Business Analysis in Practice

fr. 23 950 SEK
ex. VAT

Dates and locations

Certifiering
IIBA® eller PMI-PBA®
Subject
Business analysis

Local

Biner
Lindholmspiren 7A
417 56 Göteborg See on map

Biner har tagit fram kursen för dig som vill utvecklas i rollen som verksamhetsanalytiker. Vi har utgått från våra egna omfattande erfarenheter av att driva och genomföra förändringar i gräns­snittet mellan verk­samhet och IT, och kombinerat dessa med det bästa från den mest spridda och erkända standarden inom området BABOK®.

Resultatet är en kurs som både ger dig det praktiska tillvägagångssättet och den teoretiska kunskap du behöver för att arbeta effektivt som verksamhets­analytiker i din organisation. Efter genomförd utbildning kan du också tillgodoräkna dig certifieringsförberedande poäng för de mest eftertraktade certifieringarna inom området.

Kursen för framtidens Business Analysts

Förändringsprojekt i stora organisationer innebär idag nästan uteslutande investeringar eller förändringar i informations­teknologi. Rollen som verksamhetsanalytiker blir mer krävande och komplex och för att bli en framgångsrik verksamhets­analytiker krävs både en kompetensbredd samt erfarenhet.

Framtidens verksamhetsanalytiker måste behärska verksamhetens mer automatiserade arbetssätt och affärs­modeller, kunna förstå och ställa krav på möjligheterna med ny teknik samt hur organisationens olika avdelningar hänger ihop med olika systemlösningar. En verksamhetsanalytiker måste kunna också hantera rollen som förändringsledare.

Just nu! E-learning på köpet (värde 4.995 kr)

Just nu får du e-learningen Introduktion till BABOK v3 på köpet när du bokar kursen Business Analysis in Practice!
(värde 4995 kr).

Introduktion till BABOK v3 ger dig en introduktion till ämnet Business Analysis och guidar dig genom BABOK® Guide för att bli bekant med innehållet. Den kommer också att göra dig bättre förbered inför Business Analysis in Practice.

Om du tänker ta någon av IIBA-certifieringarna så kan denna e-learning användas som referens- och interaktivt lärande medan du studerar, och listar även stegen du behöver ta för att vara berättigad till de olika certifieringsnivåerna.

Kursledare med erfarenhet från verkligheten

På Biner har vi sedan länge arbetat som verksamhetsanalytiker i en mängd olika organisationer och företag, och har med egen erfarenhet sett hur rollen utvecklats. Denna kunskap har du nu en unik möjlighet att få ta del av genom vår nylanserade kurs, Business Analysis in Practice.

Få ett helhetsperspektiv

Kursen omfattar tre hela dagar och ger dig en fantastisk inblick i hur morgondagens verksamhetsanalytiker måste förstå och behärska verksamhet, teknik, arkitektur, människor men framför allt hur dessa måste samverka. Kursen har en tydlig praktisk inriktning och en väl avvägd variation av presentation och gruppövningar. Du kommer att få djup insikt i och kunskap om de arbetsuppgifter, problemställningar och utmaningar som du ställs inför i rollen som verksamhetsanalytiker.

Från teori till praktik

Vi kommer att gå igenom alla de viktiga arbetsmoment en verksamhetsanalytiker behöver behärska med utgångspunkt från en etablerad process- och projektmodell som förekommer i stora organisationer. Du kommer lära dig och praktiskt få prova på att använda ett flertal av de tekniker som våra egna verksamhetsanalytiker tycker är de mest kritiska för att lyckas i respektive fas. Kursen leds av Biners erfarna verksamhetsanalytiker som till vardags själva arbetar i rollen i utmanande och spännande sammanhang.

Internationell och framtidssäker certifiering

Kursen ger dig de nödvändiga poäng du behöver för att certifiera dig i den största internationella standarden inom BA-området, Business Analysis Body of Knowledge (BABOK®). Baserat på din erfarenhetsnivå kan du välja mellan någon av certifieringsnivåerna ECBA, CCBA eller CBAP. Under kursen går vi igenom kraven för de olika nivåerna samt processen för att ta en certifiering och ger dig råd och tips på vägen.

Biner är rekommenderad och godkänd utbildningsleverantör inom verksamhetsanalys baserat på IIBA® standard BABOK®. Kursen Business Analysis in Practice är ackrediterad vilket innebär att utbildningen ger dig de teoretiska poäng, eller en stor del av dem, som du behöver för att kvalificera för respektive certifiering. Vill du lära dig mer om verksamhetsanalys och BABOK®? Ladda ner våra kostnadsfria White Paper

Vad kommer jag lära mig?

Kursinnehåll

I kursen Business Analysis in Practice har vi utgått från vår egen erfarenhet och internationella best practices och designat en praktiskt inriktad kursupplevelse för att verkligen säkerställa att de ska kunna omsätta kursens innehåll i din egen vardag.

I kursen Business Analysis in Practice förser vi dig med en grundlig teoretisk genomgång inom området samtidigt som vi lägger särskilt stort fokus på att träna och coacha dig i de praktiska färdigheter du behöver i rollen som Business Analyst.

Tillsammans med din lärare och dina kurskollegor ställs du under kursen inför utmaningen att praktiskt arbeta igenom de centrala arbetsmomenten som en Business Analyst vanligtvis ansvarar för i ett förändringsinitiativ. I mindre grupper kommer vi att genomföra ett 20-tal olika övningar baserat på ett sammanhängande och verklighetstroget case som är designat specifikt för att lära dig arbeta med verksamhetsanalys i praktiken. Du kommer öva på att ta fram och analysera verksamhetsbehov, förvandla behov till krav på lösning och projektförslag samt i att säkerställa och kommunicera värdet av förändringen.

 • Concepts, Roles and Definitions
  • Describe the Business Analyst Role
 • Stakeholders and Needs
  • Perform a Stakeholder Analysis
  • Capture Stakeholder Requirements
  • Create an Business Analysis Activity Plan
 • Strategy Analysis
  • Document the Business Goals and Strategic Objectives
  • Describe the Current State
  • Describe the Future State
  • Define Future State Objectives & Assess Potential Value
  • Identify and Assess Risks Implementing the Future State
  • Define Project Scope and Output
  • Verify Project Output towards Strategic Objectives
 • Solution Requirements and Options
  • Define the Solution Requirements
  • Validate Fulfilment of Stakeholder Requirements
  • Prioritize the Requirements
  • Verify Requirement Quality
  • Assess Options & Select Solution
 • Solution Design and Modelling
  • Model the Product Development Process
  • Model the Domain Information
  • Write a User Story
  • Draw a Wireframe
  • Define the Non-functional Requirements
  • Model the Intranet Integration with a Sequence Diagram
  • Specify the Publish-to Intranet Interface
 • Measure and Improve Performance
  • Assess & Improve Organizational Readiness
  • Define Solution Performance KPI’s
  • Analyse Measurement Results & Suggest Improvements

I samband med övningarna kommer läraren att guida och ge feedback på både tillvägagångssätt och lösningsförslag och säkerställa att du förstått den ”röda tråden” i arbetet.

Meet the teachers

Mixon Stenhamn

Course leader/Consultant

Mixon has 26 years of experience in both public and private sectors. He has a strong academic background in system science, informatics and economics as well as certification as a base. He has studied and worked in Sweden and abroad. The vast experience and knowledge is combined in his trainings in Business Analysis in Practice, and links the theory to practical examples. Mikael is passionate about giving participants experiences and insights that enrich not only the participants, but also the business in which the participants work.

Teacher

Sign up

Business Analysis in Practice
fr. 23 950 SEK ex. VAT

How it works

Choose a date and number of attendees. In the checkout you can pay with either card or invoice.

Do you have a discount code? Enter it on the cart page (the first step of the checkout)..

Göteborg
26
Nov
3 days
Göteborg
26 Nov 2024 – 28 Nov 2024
09:00 – 17:00
Teacher: Mixon Stenhamn
23 950 SEK
16 seats left

Relaterade kurser