Klassrumskurs Business Analysis in Practice

fr. 21 950 SEK
exkl. moms

Datum och platser

Stad
Göteborg
Stockholm
Längd
3 dagar
Certifiering
IIBA® eller PMI-PBA®
Ämne
Verksamhetsanalys

Kursdatum

Lokal

Biner
Lindholmspiren 7A
Konferensrum Blenda SKY, 7 tr
41756 Göteborg Se karta

Lokal

United Spaces
Waterfront Building
Klarabergsviadukten
10123 Stockholm Se karta

Biner har tagit fram kursen för dig som vill utvecklas i rollen som verksamhetsanalytiker. Vi har utgått från våra egna omfattande erfarenheter från kompli­cerade projekt i gräns­snittet mellan verk­samhet och IT, och kombinerat dessa med det bästa från de erkända standarderna BABOK® och PMI-PBA®

Resultatet är en kurs som både ger dig det praktiska tillvägagångssättet och den teoretiska kunskap du behöver för att arbeta effektivt som verksamhets­analytiker i din organisation. Efter genomförd utbildning kan du också tillgodoräkna dig certifieringsförberedande poäng för de två mest erkända certifieringarna inom området.

Kursen för framtidens Business Analysts

Förändringsprojekt i stora organisationer innebär idag nästan uteslutande investeringar eller förändringar i informations­teknologi. Rollen som verksamhetsanalytiker blir mer krävande och komplex och för att bli en framgångsrik verksamhets­analytiker krävs både en kompetensbredd samt erfarenhet.

Framtidens verksamhetsanalytiker måste behärska verksamhetens mer automatiserade arbetssätt och affärs­modeller, kunna förstå och ställa krav på möjligheterna med ny teknik samt hur organisationens olika avdelningar hänger ihop med olika systemlösningar. En verksamhetsanalytiker måste kunna också hantera rollen som förändringsledare.

Kursledare med erfarenhet från verkligheten

På Biner har vi sedan länge arbetat som verksamhetsanalytiker i en mängd olika organisationer och företag, och har med egen erfarenhet sett hur rollen utvecklats. Denna kunskap har du nu en unik möjlighet att få ta del av genom vår nylanserade kurs, Business Analysis in Practice.

Få ett helhetsperspektiv

Kursen omfattar tre hela dagar och ger dig en fantastisk inblick i hur morgondagens verksamhetsanalytiker måste förstå och behärska verksamhet, teknik, arkitektur, människor men framför allt hur dessa måste samverka. Kursen har en tydlig praktisk inriktning och en väl avvägd variation av presentation och gruppövningar. Du kommer att få djup insikt i och kunskap om de arbetsuppgifter, problemställningar och utmaningar som du ställs inför i rollen som verksamhetsanalytiker.

Från teori till praktik

Vi kommer att gå igenom alla de viktiga arbetsmoment en verksamhetsanalytiker behöver behärska med utgångspunkt från en etablerad process- och projektmodell som förekommer i stora organisationer. Du kommer lära dig och praktiskt få prova på att använda ett flertal av de tekniker som våra egna verksamhetsanalytiker tycker är de mest kritiska för att lyckas i respektive fas. Kursen leds av Biners erfarna verksamhetsanalytiker som till vardags själva arbetar i rollen i utmanande och spännande sammanhang.

Internationell certifiering

Kursen ger dig poäng och möjlighet att certifiera dig i någon av de två största internationella standarderna inom Business Analyst området, BABOK® och PMI-PBA®. Under kursen går vi igenom processen för certifiering i de båda standarderna. 

Business Analysis in Practice är ackrediterad av International Institute of Business Analysis (IIBA®). Detta innebär att utbildningen ger dig de teoretiska poäng, eller en stor del av dem, som du behöver för att kvalificera för respektive certifiering.

Vill du lära dig mer om verksamhetsanalys och BABOK®? Ladda ner våra kostnadsfria White Paper.

PMI-PBA® har tagits fram av Project Management Institute (PMI) för att möta det växande behovet av verksamhetsanalytiker. Läs mer om PMI-PBA.

Just nu ingår IIBA-certifieringsförberedande kurs i Business Analysis in Practice.

Vad kommer jag lära mig?

Kursinnehåll

I kursen Business Analysis in Practice har vi utgått från vår egen erfarenhet och internationella best practices och designat en praktiskt inriktad kursupplevelse för att verkligen säkerställa att de ska kunna omsätta kursens innehåll i din egen vardag.

I kursen Business Analysis in Practice förser vi dig med en grundlig teoretisk genomgång inom området samtidigt som vi lägger särskilt stort fokus på att träna och coacha dig i de praktiska färdigheter du behöver i rollen som Business Analyst.

Tillsammans med din lärare och dina kurskollegor ställs du under kursen inför utmaningen att praktiskt arbeta igenom de centrala arbetsmomenten som en Business Analyst vanligtvis ansvarar för i ett förändringsinitiativ. I mindre grupper kommer vi att genomföra ett 20-tal olika övningar baserat på ett sammanhängande och verklighetstroget case som är designat specifikt för att lära dig arbeta med verksamhetsanalys i praktiken. Du kommer öva på att ta fram och analysera verksamhetsbehov, förvandla behov till krav på lösning och projektförslag samt i att säkerställa och kommunicera värdet av förändringen.

 • Introduction
  · Planning the Business Analyst work
 • The Business Analyst role 
  · Describe the Business Analyst role
 • Working with Needs 
  · Stakeholder Analysis & Engagement Approach
  · Goals, Strategies & Drivers
  · Process Diagram
  · Business Requirements
  · Current/Future State & Business Objectives
  · Future State Risks
  · Project Scope Description
  · Benefit Dependency Chart
 • Defining Solutions
  · Solution Requirements
  · Requirement Traceability Matrix
  · Solution Evaluation
 • Shaping Solutions
  · Use Case Diagram
  · User Story
  · Information Model
  · Solution Validation
  · Enabling Change    
  · Change Management Activities 
 • Delivering Value
  · Identify Solution Measurements

I samband med övningarna kommer läraren att guida och ge feedback på både tillvägagångssätt och lösningsförslag och säkerställa att du förstått den ”röda tråden” i arbetet.

Träffa din kursledare

Jon Nordhammer

Kursledare & konsult

I nästan ett decennium har Jon arbetat som verksamhetsanalytiker med komplexa projekt inom internationella organisationer. Jon har den teoretiska kunskapen och den praktiska förmågan att både genomföra förändringar och säkerställa affärsnytta.I kurserna delar han med sig av sina erfarenheter och lärdomar – om hur man undviker fallgropar och skapar det värde man vill åstadkomma.

Kursledare

Mikael Stenhamn

Kursledare & konsult

Mikael har 26 års erfarenhet som utvecklare, testare, verksamhetsanalytiker, projektledare, managementkonsult, IT-chef, VD, coach och utbildare både inom den offentliga och privata sektorn. Han har en stark akademisk bakgrund i systemvetenskap, informatik och ekonomi samt certifieringar som bas. Både utbildning och erfarenhet har inhämtats i Sverige såväl som utomlands. All denna samlade erfarenhet och kunskap delar han entusiastiskt med sig av under kurserna och knyter på så sätt teorin mot praktiska exempel från verkligheten. Han brinner för att ge kursdeltagare många aha-upplevelser och insikter som berikar inte bara deltagarna utan även senare verksamheterna deltagarna verkar i.

Kursledare

Anmäl dig

Business Analysis in Practice
fr. 21 950 SEK exkl. moms

Så här funkar det

När du väljer ett datum skickas du vidare till Eventbrite, där du betalar med kort. För att betala med faktura, vänligen skriv FAKTURA i fältet märkt "Enter Promotional Code".

Göteborg
9
apr
3 dagar
Göteborg
9 apr 2019 – 11 apr 2019
09:00 – 17:00
23 platser kvar
25
jun
3 dagar
Göteborg
25 jun 2019 – 27 jun 2019
09:00 – 17:00
25 platser kvar
Stockholm
12
mar
3 dagar
Stockholm
12 mar 2019 – 14 mar 2019
09:00 – 05:00
24 platser kvar
14
maj
3 dagar
Stockholm
14 maj 2019 – 16 maj 2019
09:00 – 05:00
25 platser kvar