Lär dig av proffs

Daniel Bjarsch
Kursledare & konsult

Daniel Bjarsch

Med sin stora erfarenhet inom området kan han sätta in saker i ett större sammanhang och belysa kursinnehållet ur en mer praktisk synvinkel. Daniel är också duktig på att hålla agendan och en tydlig struktur i sina utbildningar.

Fokus

  • Projektledning
  • Arkitektur

Metoder och verktyg

Jon Nordhammer
Kursledare & konsult

Jon Nordhammer

I nästan ett decennium har Jon arbetat som verksamhetsanalytiker med komplexa projekt inom internationella organisationer. I kurserna delar han med sig av sina erfarenheter och lärdomar – om hur man undviker fallgropar och skapar det värde man vill åstadkomma.

Fokus

  • Projektledning
  • Verksamhetsanalys

Metoder och verktyg

Ingvar Elmér
Kursledare & konsult

Ingvar Elmér

I tjugo år har han arbetat med organisationsutveckling, förändringsledning och verksamhetsarkitektur i IT-intensiva miljöer, bland annat som managementkonsult och verksamhetschef. Ingvar intresserar sig speciellt för de mänskliga aspekterna vid förändring – som motivation och inlärning.

Fokus

  • Arkitektur

Metoder och verktyg

Mikael Stenhamn
Kursledare & konsult

Mikael Stenhamn

Fokus

  • Projektledning
  • Agil coach

Metoder och verktyg