Lär dig av proffs

Daniel Bjarsch
Kursledare & konsult

Daniel Bjarsch

Med sin stora erfarenhet inom området kan han sätta in saker i ett större sammanhang och belysa kursinnehållet ur en mer praktisk synvinkel. Daniel är också duktig på att hålla agendan och en tydlig struktur i sina utbildningar.

Fokus

 • Projektledning
 • Arkitektur

Metoder och verktyg

Jon Nordhammer
Kursledare & konsult

Jon Nordhammer

I nästan ett decennium har Jon arbetat som verksamhetsanalytiker med komplexa projekt inom internationella organisationer. Jon har den teoretiska kunskapen och den praktiska förmågan att både genomföra förändringar och säkerställa affärsnytta.I kurserna delar han med sig av sina erfarenheter och lärdomar – om hur man undviker fallgropar och skapar det värde man vill åstadkomma.

Fokus

 • Projektledning
 • Verksamhetsanalys

Metoder och verktyg

 • BABOK
 • PMI-PBA
 • PMI (PMBOK)
 • PRINCE2
 • Agile
 • SAFe

Ingvar Elmér
Kursledare & konsult

Ingvar Elmér

I tjugo år har han arbetat med organisationsutveckling, förändringsledning och verksamhetsarkitektur i IT-intensiva miljöer, bland annat som managementkonsult och verksamhetschef. Ingvar intresserar sig speciellt för de mänskliga aspekterna vid förändring – som motivation och inlärning.

Fokus

 • Arkitektur

Metoder och verktyg

Mikael Stenhamn
Kursledare & konsult

Mikael Stenhamn

Mikael har 26 års erfarenhet som utvecklare, testare, verksamhetsanalytiker, projektledare, managementkonsult, IT-chef, VD, coach och utbildare både inom den offentliga och privata sektorn. Han har en stark akademisk bakgrund i systemvetenskap, informatik och ekonomi samt certifieringar som bas. Både utbildning och erfarenhet har inhämtats i Sverige såväl som utomlands. All denna samlade erfarenhet och kunskap delar han entusiastiskt med sig av under kurserna och knyter på så sätt teorin mot praktiska exempel från verkligheten. Han brinner för att ge kursdeltagare många aha-upplevelser och insikter som berikar inte bara deltagarna utan även senare verksamheterna deltagarna verkar i.

Fokus

 • Projektledning
 • Agil coach

Metoder och verktyg

 • BABOK
 • PMI-PBA
 • PMI (PMBOK)

Jesper Gunnarson
Konsult

Jesper Gunnarson

Med sin stora erfarenhet inom agila arbetssätt och prestationer som att bland annat att ha infört SAFe på Volvo Cars så skapar Jesper arbetsformer som är effektiva och samtidigt roliga. Jesper är strukturerad och ger människor och medarbetare frihet och ansvar.

Fokus

Metoder och verktyg

 • Agile
 • SAFe

Pascal Wallenius
Konsult

Pascal Wallenius

Pascal har en stor erfarenhet i att coacha arbetslag i att arbeta med agil systemutveckling och DevOps. Det är fokus på detaljerna i en produkt som inspirerar Pascal i hans arbete.

Fokus

 • Agil coach
 • Verksamhetsanalys

Metoder och verktyg

 • DevOps
 • Scrum
 • SAFe
 • BABOK