video

Webinar - Agil arkitektur, vad kännetecknar ett modernt arkitekturarbete?

Grundläggande principer för hur vi traditionellt har löst problem har visat sig inte fungera lika bra längre. Dagens organisationer kämpar med omställningen till nya moderna arbetssätt. Behoven av att tex kunna planera, säkerställa kvalitet, hantera risk och komplexitet, tänka långsiktigt finns dock kvar.


Mycket av det vi som arkitekter ägnar oss åt behöver alltså till stor del fortfarande göras, men på ett annorlunda sätt. Modernt arkitekturarbete måste - precis som alla andra aktiviteter i en modern organisation - baseras på de nya principer som håller på att etableras.
​​​​​​​
Välkommen att se vårt inspelade webinar som behandlar följande frågeställningar:

✅ Vad kännetecknar ett modernt arkitekturarbete?

✅ Vilka lean-agila principer kan appliceras på arkitekturområdet?

✅ Vilka utmaningar, risker och fallgropar kan vi se i nya arbetssätt?

✅ Finns det metodstöd för modernt arkitekturarbete?