article

Använder du ordet "Resurs" om människor?

Hej igen Bloggen! Här kommer ett ämne som jag tycker är mycket viktigt att adressera för egentligen alla. Det gäller detta att kalla människor för resurser.

Kort version: Sluta med det!