article

Använder du ordet "Resurs" om människor?

Hej igen Bloggen! Här kommer ett ämne som jag tycker är mycket viktigt att adressera för egentligen alla. Det gäller detta att kalla människor för resurser.

Kort version: Sluta med det!


Längre förklarande version:

Den som studerar Lean vet att det finns en "pillar" (pelare) i det sk House of Lean som kallas "Respect for People and Culture". I en av de agila principerna finner man att projekt skall byggas kring motiverade individer.

Jag hävdar att det är respektlöst att benämna människor som resurser, dvs pelaren inom Lean anammas inte. Vidare är jag minst lika säker på att ingen blir motiverad av att kallas resurs.

Ordet resurs implicerar att de som benämns på det sättet kan flyttas runt efter behag alternativt bytas ut på kort varsel. Som en bricka i ett spel ungefär.

Det rimmar synnerligen illa med det stödjande ledarskap som är fundamentet för att arbeta agilt oavsett vilket ramverk som används.

Jag har därför gjort en vana att så fort någon använder ordet resurs om människor påpeka detta med frågor som

  • Är det människor du pratar om nu?
  • Med resurser menar du servrar och nätverk?

De flesta brukar förstå vad jag menar och gör sitt bästa för att försöka ändra sitt språkbruk, andra ser inte riktigt poängen. Det går i det läget att göra två ytterligare liknelser.

Den första och kanske bästa liknelsen handlar om ett fotbollslag. Vilka är viktigast och stjärnor i ett fotbollslag?

  • Det är såklart spelarna!

Zlatan, Messi mfl kallas knappast för resurser utan de behandlas med respekt för det värde de tillför fotbollslaget. Såklart är tränaren, läkaren eller klubbdirektören också viktiga, men fortfarande är spelarna stjärnor. Inom agila organisationer behöver produktteamen ses som stjärnor och definitivt inte bli kallade resurser.

Det andra exemplet eller liknelsen kan göras genom att tänka på en ledningsgrupp eller en regering. Ingen (vad jag vet) pratar om resurser i Volvo Cars ledningsgrupp eller i Sveriges Regering.

Att använda ordet introducerar nämligen en hierarki, som agil coach är jag i business att platta till organisationer och lyfta fram värdet av produktteam. Så sluta använda order resurs om människor!

Just det, HR (Human Resources) säger du då.

  • Är det också fel?
  • Vad säger du nu då Jesper?

Svaret är ja, det är en kass benämning och jag vet flertal företag som valt bort den termen. Volvo Cars som jag nämnde ovan använder istället People Experiance som är mycket bättre.

OK Bloggen, det var allt för denna gång. Nästa gång blir det lite lättsammare utlovar jag!