article

Servant Leadership – Nyckeln till framgångsrikt agilt ledarskap

Ett bra ledarskap är viktigt i alla organisationer oavsett hur de är organiserade eller vilka arbetsprocesser de har.
Inom agila arbetssätt är självorganiserade och högpresterande team centrala. De är en förutsättning för att uppnå de positiva resultat som det agila arbetssättet utlovar. Med positiva resultat menar jag högre engagemang av och från medarbetare, snabbare leveranser, högre kvalité och produktivitet.   Men vilket typ av ledarskap krävs för att åstadkomma detta?
Det ska jag beskriva i texten nedan.


Men innan jag kommer dit ska jag nämna begreppet "Knowledge Workers", som myntades av av den amerikanske managementkonsulten Peter Drucker. Förenklat kan man säga att en knowledge worker en person som vet mer om hur dennes arbete skall utföras än sin chef.
I dagens arbetsliv med väldigt kvalificerade arbeten är detta väldigt vanligt. Chefen är generalist och medarbetaren är specialist. En chef som till exempel inte programmerat kan omöjligen ge instruktioner till en utvecklare om hur denne skall skriva sin kod.
Historiskt sett, med enklare arbetsuppgifter, var det fullt möjligt för chefen att ge arbetsinstruktioner om hur arbetet skulle utföras. Men vår samtid har andra förutsättningar, och hur ska man kunna leda utan att ge instruktioner?