article

Servant Leadership – Nyckeln till framgångsrikt agilt ledarskap

Ett bra ledarskap är viktigt i alla organisationer oavsett hur de är organiserade eller vilka arbetsprocesser de har.
Inom agila arbetssätt är självorganiserade och högpresterande team centrala. De är en förutsättning för att uppnå de positiva resultat som det agila arbetssättet utlovar. Med positiva resultat menar jag högre engagemang av och från medarbetare, snabbare leveranser, högre kvalité och produktivitet. Men vilket typ av ledarskap krävs för att åstadkomma detta?
Det ska jag beskriva i texten nedan.


Men innan jag kommer dit ska jag nämna begreppet "Knowledge Workers", som myntades av av den amerikanske managementkonsulten Peter Drucker. Förenklat kan man säga att en knowledge worker en person som vet mer om hur dennes arbete skall utföras än sin chef. I dagens arbetsliv med väldigt kvalificerade arbeten är detta väldigt vanligt. Chefen är generalist och medarbetaren är specialist. En chef som till exempel inte programmerat kan omöjligen ge instruktioner till en utvecklare om hur denne skall skriva sin kod. Historiskt sett, med enklare arbetsuppgifter, var det fullt möjligt för chefen att ge arbetsinstruktioner om hur arbetet skulle utföras. Men vår samtid har andra förutsättningar, och hur ska man kunna leda utan att ge instruktioner?

Det agila manifestet har en princip som lyder: "Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done."
Nyckelord i denna princip är: motivated, environment, support och trust.
En ledares uppgift är att förstå varje individs motivatorer, skapa en säker miljö, ge support och därtill ha tillit till individerna.

Att skapa en miljö för framgång #

Det finns en ledarskapsstil som passar mycket bra som kallas Servant Leadership. Den är skapad av Robert K Greenleaf. Han står bakom många bra citat, ett av dem är ”Good leaders must first become good servants”.

Nyckelpriciper inom Servant Leadership är:
- En ledare måste dela med sig av sin makt.
- Sätter medarbetarens behov främst.
- Hjälper individer och team att prestera så bra som möjligt. 

Frågan är då vilka egenskaper en Servant Leader har?
Här är en lista på några sådana egenskaper:

- Aktivt stöd genom lyssnande och problemlösning med individer och team.
- Skapa en arbetsmiljö där många kan influera beslut.
- Förstå och känna empati med andra.
- Uppmuntra och ge support till utveckling av individer såväl som team.
- Coacha med öppna frågor istället för att använda auktoritet.
- Vara öppen och uppskatta öppenhet hos andra.

Servant leadership är en förutsättning för ett agilt arbetssätt. Med rätt ledare som skapar rätt kultur blir det avgjort enklare att införa och utveckla det.

Egenskaper hos en Servant Leader: Från auktoritet till coachning #

Ett annat sätt att se egenskaperna hos en servant leader är att förstå en förflyttning av "från" till "till"  

Från: Koordinering av ett teams aktiviteter.
Till: Coacha teamet att samarbeta och självorganisera.  

Från: Fokusera på deadlines.
Till: Fokus på mål och vad som skall uppnås.

Från:
Jag vet svaret och alla frågar mig.
Till:
Fråga andra om svaret.

Från:
Fixa problem.
Till:
Skapa förutsättningar för andra att lösa problemen.

Servant Leader vs Command Leader: Skillnader i tillvägagångssätt #

Ett ytterligare sätt att förstå hur en Servant Leader agerar är att jämföra med ledarstilen "Command Leader".
Nedan finner du några exempel:

Generellt

 • Command: Målet är att bli tjänad som ledare/chef.
 • Servant:  Målet är att tjäna andra.

 Ansvar

 • Command: Position och titel är viktigare än det faktiska ansvaret.
 • Servant: Ansvaret är viktigare än rollen/titeln och fördelar som tillhör.

Beslutsfattande

 • Command: Medarbetare kanske kallas resurser och ledaren ser sig ha en högre position och medarbetarna får inte delta i beslut och få tillgång till viktig information.
 • Servant: Medarbetare behandlas respektfullt som individer och ses som en del av teamet som arbetar tillsammans med beslut och delad information.

Tillgänglighet

 • Command: Är endast tillgänglig för en mindre grupp betrodda personer. För övriga medarbetare är det svårt att interagera regelbundet med denna ledartyp.
 • Servant: Ses ofta interagera med de flesta i organisationen. "Dörren" för samtal står alltid öppen.

Atmosfär och stämning

 • Command: Skapar en atmosfär där det är tydligt vem som är chef och vem som har makten att bestämma. Stämningen blir då vad som ibland kallas "power oriented".
 • Servant: Använder sin makt och befogenhet för att tjäna medarbetare och uppmuntra dem till egenutveckling. Det är i allmänhet en uppsluppen och positiv stämning.

Lyssnande

 • Command: Vill i första hand bli lyssnad på.
 • Servant: Önskar lyssna på andra innan ett beslut tas.

Förståelse

 • Command: Vill att andra ska förstå vad ledaren vill än att förstå vad medarbetarna vill.
 • Servant: Vill förstå medarbetarna först och sedan skapa förståelse för vad ledare vill.

  Misstag

 • Command: Fördömer andra för misstag och ser erkännande av misstag som en svaghet.
 • Servant: Värderar de medarbetare som erkänner misstag hög. Skapar en lärandekultur kring misstag och psykologisk trygghet i organisationen.

Utbildning och lärande

 • Command: Skapar inte utrymme för lärande och reflektion. Har en inställning av medarbetarnas uppdrag är att utföra det arbete som de är ålagda att göra.
 • Servant: Skapar en lärandekultur och utrustar medarbetarna med tid för lärande, utbildning och reflektion. Att utveckla medarbetarna är ett viktigt mål.

Jag rekommenderar alla som läser detta att reflektera över eget ledarskap (om du är ledare) samt vilka ledarskap du har i din organisation. Är de mer åt "command leader" än "servant leader" så är min kvalificerade gissning att om ni använder er av agilt arbetssätt så fungerar det inte speciellt bra.

För att ett agilt arbetssätt skall fungera på ett bra sätt krävs att de ledare som finns i organisationen är mycket mer servant leaders än command leaders. Faktum är att det är avgörande och i min mening det största problemet eller hindret för att lyckas med agilt arbetsätt. 
En problematik som jag sett är det finns chefer som agerar som command leaders och antingen är direkt ovilliga eller har inte förmågan att ta sig an servant leadership. Av den anledning är det mycket svårt att coacha dem och skapa den förändring som krävs. Tror kanske att det finns fler än jag som har denna upplevelse.

Slutsatsen i detta inlägg är att servant leadership är en förutsättning för agilt arbetsätt.
Med rätt ledare som skapar rätt kultur blir det avgjort enklare att införa och utveckla agilt arbetsätt.