article

Hur förhåller sig DevOps till SAFe?

By Jesper Gunnarson

DevOps kulturen är här för att stanna och så är även olika sätt att skala upp agil systemutveckling där ramverket SAFe just nu är ledande. SAFe tar sig an DevOps via något som förkortas CALMR. I denna artikel tittar vi närmare på detta vad denna förkortning avser.