article

Hur förhåller sig DevOps till SAFe?

Av Jesper Gunnarson

DevOps kulturen är här för att stanna och så är även olika sätt att skala upp agil systemutveckling, där ramverket SAFe just nu är ledande. SAFe tar sig an DevOps via något som förkortas CALMR. I denna artikel tittar vi närmare på vad denna förkortning avser.


C – Culture of Shared Responsibility #

DevOps är en kultur och en samling koncept inom mjukvaruutveckling där målet är att kunna leverera värde till intressenterna oftare och samtidigt se till att ha en stabil och säker driftmiljö. Ansvaret för detta delas mellan utveckling (Development) och driftsättning (Operations). Historiskt sett är ofta dessa funktioner olika delar av en organisation eller helt olika organisationer. 

I DevOps har man en tolerans för fel och arbetar för att ha möjlighet till snabb återställning. Detta skiljer sig från traditionellt driftsättningsarbete där man vanligtvis förbereder sig länge inför varje driftsättning med både hängslen och livrem för att undvika alla typer av fel.

DevOps-kulturen liksom den agila kulturen handlar om att dela information, arbetssätt, verktyg och lärande, samt att undvika att arbeta i silos.

A - Automation #

Inom DevOps anser man att manuella processer är ett hinder i att kunna leverera värde i snabb takt på ett kontrollerat sätt. Därför strävar man efter att automatisera så mycket som möjligt av driftsättningsprocessen. Detta innebär bland annat att kunna hantera och arbeta med flera olika miljöer (utveckling, test, staging och produktion) som måste vara så lika som möjligt. Därtill är det avgörande att den så kallade stagingmiljön är mer eller mindre identisk med produktionsmiljön.

Till detta automatiseras både funktions- och prestandatester så mycket det går för att undvika manuella regressionstester.

L - Lean Flow #

För att optimera flöde av värde (fungerande mjukvara) behöver flaskhalsar identifieras och förhållandet mellan utveckling och förvaltning måste balanseras.

Några vanliga sätt att öka flödet och öka genomströmningen av värde är att begränsa det pågående arbetet (Work In Progress) i processen, dela upp i mindre arbetspaket och att försöka undvika att arbete ansamlas i långa köer vid vissa arbetsmoment.

M - Measure everything #

Här handlar det om att mäta så mycket som möjligt. Detta omfattar bland annat att utföra kontinuerlig övervakning, lagra loggar samt information från driftsättningar. Tydlig övervakning av både miljöer och driftsättningar är viktigt.

R - Recovery #

Eftersom målet är att kunna göra driftsättningar ofta och automatiskt behövs mekanismer att kunna återställa fel på ett enkelt och snabbt sätt. Därför behövs miljöer där både roll-back och fix forward kan göras.

Verktyg och metoder som "Feature Toogles", "Dark Launches", "Chaos Monkey" och "Canary Releases" är vanliga i detta sammanhang. På detta sätt minskas riskerna med en driftsättning.

Med CALMR som ledstjärna är det möjligt att skala upp DevOps att fungera i en SAFe implementation.

Kurser

Kommer snart Online

Framtidssäkra din karriär inom verksamhetsanalys med artificiell intelligens! Artificiell intelligens (AI) förändrar snabbt hur organisationer fungerar och fattar beslut. Som verk...

AI för Business Analysts & Project Managers

Projektledning, Artificiell Intelligens, Verksamhetsanalys Kommer snart
10 sep

Göteborg Klassrumskurs

Framtidssäkra din karriär inom verksamhetsanalys med artificiell intelligens! Artificiell intelligens (AI) förändrar snabbt hur organisationer fungerar och fattar beslut. Som verks...

AI för Business Analysts & Project Managers

Projektledning, Artificiell Intelligens, Verksamhetsanalys Längd: 1 dag
4 sep

Göteborg Klassrumskurs

”AI för ledare” ger dig som chef och ledare de verktyg du behöver för att använda AI i din verksamhet på ett genomtänkt sätt med fokus på värdeskapande. Under kursen får du dyka ne...

AI för Ledare - Transformera din organisation med AI

Artificiell Intelligens Längd: 2 dagar

Kommer snart Seminarie

Välkommen till en lunch tillsammans med oss på Biner! Den 18 juni bjuder vi på mat signerad mästerkocken Calle Kock och inspirerande gästtalare i form av Tommy Ivarsson. Ett tillfä...

Biners Sommarlunch - 2024

Kommer snart

Kommer snart Online

Nu erbjuder vi Business Analysis in Practice som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

Business Analysis in Practice

Verksamhetsanalys Kommer snart
26 nov

Göteborg Blended Learning

Biner har tagit fram kursen för dig som vill utvecklas i rollen som verksamhetsanalytiker. Vi har utgått från våra egna omfattande erfarenheter av att driva och genomföra förändrin...

Business Analysis in Practice

Verksamhetsanalys Längd: 3 dagar

Självstudier E-learning

Denna e-learningkurs ger dig en introduktion till ämnet Business Analysis och guidar dig genom BABOK® Guide för att bli bekant med innehållet. Den kommer också att göra dig bättre ...

Introduktion till BABOK v3

Verksamhetsanalys Verksamhetsanalys

Kommer snart Online

Nu erbjuder vi Leading SAFe® 6.0 som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

Leading SAFe® 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart
3 sep

Göteborg Klassrumskurs

Få förståelse för det Lean-Agila förhållningssättet och varför det är så effektivt i dagens snabbrörliga marknad och lär dig vad det innebär att leda en Lean-Agile transformation.

Leading SAFe® 6.0

Projektledning, Agila arbetssätt Längd: 2 dagar
8 okt

Göteborg Klassrumskurs

Biners kurs ”Product Owner Boot Camp” ger dig två dagars drillning i de nödvändiga kunskaper och erfarenheter du behöver i rollen som Product Owner.

Product Owner Boot Camp

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar

Kommer snart Klassrumskurs

Lär dig att kartlägga värdeströmmar genom Delivery Pipeline, från idé till intäkt, samt lära dig hur du identifierar och eliminerar flaskhalsar.

SAFe® DevOps 6.0

DevOps Kommer snart

Kommer snart Online

Lär dig att kartlägga värdeströmmar genom Delivery Pipeline, från idé till intäkt, samt lära dig hur du identifierar och eliminerar flaskhalsar.

SAFe® DevOps 6.0

DevOps Kommer snart

Kommer snart Klassrumskurs

Få en djupare inblick i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till ett Lean-Agilt företag och arbetssätt.

SAFe® for Architects 6.0

Arkitektur Kommer snart
10 dec

Virtuellt klassrum Online

Få en djupare inblick i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till ett Lean-Agilt företag och arbetssätt.

SAFe® for Architects 6.0

Arkitektur Längd: 3 dagar

Kommer snart Klassrumskurs

Bli en högpresterande teammedlem i ett Agile Release Train (ART) och lär dig hur du samarbetar effektivt med andra team.

SAFe® for Teams 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart

Kommer snart Klassrumskurs

Förmågan att snabbt och effektivt kunna implementera nya strategiska initiativ är kritisk för moderna organisationer och en nyckelkomponent för Value Stream Management i SAFe-ramve...

SAFe® Lean Portfolio Management 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart
15 okt

Göteborg Klassrumskurs

Lär dig ett beprövat arbetssätt att utföra de aktiviteter och hantera de verktyg som du behöver för att hantera backloggar och driva agila program.

SAFe® Product Owner / Product Manager 6.0

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar

Kommer snart Online

Nu erbjuder vi SAFe® Product Owner / Product Manager 6.0 som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

SAFe® Product Owner / Product Manager 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart
24 sep

Göteborg Klassrumskurs

Tillämpa Scrum Master-rollen i en agil organisation

SAFe® Scrum Master 6.0

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar

Kommer snart Online

Tillämpa Scrum Master-rollen i en agil organisation

SAFe® Scrum Master 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart
19 nov

Stockholm Klassrumskurs

Modellera krav och arkitektur med verktyget Sparx Enterprise Architect (EA). En praktisk kurs som kombinerar teori och praktik

Sparx Enterprise Architect

Arkitektur Längd: 2 dagar
20 aug

Virtuellt klassrum Online

Nu erbjuder vi SPARX Enterprise Architect (EA) som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

Sparx Enterprise Architect

Arkitektur Längd: 2 dagar

Kommer snart Klassrumskurs

Lär dig hur du bland annat tillämpar DevOps principer i en verklig situation och hur du skapar bättre flöde i dina team.

The Phoenix Project - A DevOps business simulation

DevOps Kommer snart

Självstudier E-learning

Kursen består av en grundläggande genomgång av principerna för EA och ramverket TOGAF® enligt krav för certifiering från The Open Group.

TOGAF® Training Foundation

Arkitektur Arkitektur
17 sep

Virtuellt klassrum Blended Learning

Marknadens snabbaste och mest kostnadseffektiva kurs i det populära ramverket.

TOGAF® Training Foundation & Practitioner (blended)

Arkitektur Längd: 3 dagar