article

Vad gör en agil coach?

By Hampus Dahlin

Att beskriva rollen som agil coach är ofta en utmaning, men det är en central och väsentlig funktion i organisationer som strävar efter att bli mer snabbfotade och anpassningsbara i en snabbt föränderlig värld. I den här artikeln belyser vi hur en agil coach hjälper individer, team och hela organisationer att navigera sin agila resa och skapa värde i en ständigt föränderlig verklighet.


En av de mer återkommande utmaningarna jag stöter på som agil coach är att svara på frågan ”Vad gör du egentligen?”. Vare sig det är från en kollega, släkting, bekantskap, eller partner är det lika svårt varje gång, i alla fall om målet är att de faktiskt ska förstå vad jag menar och inte bara sluta fråga. Så för att ge mig själv och alla andra i samma sits någonting att utgå ifrån när frågan kommer i framtiden så tänker jag ge en övergripande beskrivning av vad en agil coach faktiskt gör.

I grund och botten så hjälper vi organisationer att bli mer agila. Detta i syfte att skapa bättre lösningar, produkter eller tjänster och i slutändan helt enkelt mer värde. I den här beskrivningen kan vi se två delfrågor som är lättare att svara på var och en för sig och som tillsammans, förhoppningsvis, ger en god helhetsbild.

Hur hjälper agilitet oss att leverera mer värde?

För att svara på det här vill jag börja med en kort beskrivning av vad det faktiskt innebär att vara agil.

Att vara agil innebär att kunna skapa och möta förändring. Det är ett sätt att hantera och frodas i osäkra och turbulenta sammanhang. Det handlar alltså om att kunna förstå sitt sammanhang, se vilka utmaningar och möjligheter man står inför, och kunna anpassa sig för att möta dom allteftersom dom kommer.#