article

Vad exakt gör en agil coach?

Av Hampus Dahlin

Att beskriva rollen som agil coach är ofta en utmaning, men det är en central och väsentlig funktion i organisationer som strävar efter att bli mer snabbfotade och anpassningsbara i en snabbt föränderlig värld. I den här artikeln belyser vi hur en agil coach hjälper individer, team och hela organisationer att navigera sin agila resa och skapa värde i en ständigt föränderlig verklighet.


En av de mer återkommande utmaningarna jag stöter på som agil coach är att svara på frågan ”Vad gör du egentligen?”. Vare sig det är från en kollega, släkting, bekantskap, eller partner är det lika svårt varje gång, i alla fall om målet är att de faktiskt ska förstå vad jag menar och inte bara sluta fråga. Så för att ge mig själv och alla andra i samma sits någonting att utgå ifrån när frågan kommer i framtiden så tänker jag ge en övergripande beskrivning av vad en agil coach faktiskt gör.

I grund och botten så hjälper vi organisationer att bli mer agila. Detta i syfte att skapa bättre lösningar, produkter eller tjänster och i slutändan helt enkelt mer värde. I den här beskrivningen kan vi se två delfrågor som är lättare att svara på var och en för sig och som tillsammans, förhoppningsvis, ger en god helhetsbild.

Hur hjälper agilitet oss att leverera mer värde? #

För att svara på det här vill jag börja med en kort beskrivning av vad det faktiskt innebär att vara agil.

Att vara agil innebär att kunna skapa och möta förändring. Det är ett sätt att hantera och frodas i osäkra och turbulenta sammanhang. Det handlar alltså om att kunna förstå sitt sammanhang, se vilka utmaningar och möjligheter man står inför, och kunna anpassa sig för att möta dom allteftersom dom kommer.

Det har knappast gått någon förbi att vi mer eller mindre konstant möter okända variabler i vårt arbete och att världen förändras i ett rasande tempo. För bara några korta år sedan kom en pandemi som gjorde distansarbete till ett normalt sätt att arbeta på världen runt. Samtidigt möter vi den rasande spridningen och kommersialiseringen av AI med alla radikala förändringar och möjligheter som följer därmed. Det är inte konstigt att de organisationer som är bäst lämpade att möta alla de här möjligheterna och utmaningarna som kommer mot oss på ett effektivt sätt även är de som det kommer att gå bäst för.

Hur kan en agil coach hjälpa oss att bli mer agila? #

Vi som är agila coacher kan hjälpa till i den agila resan genom att coacha, agera mentor, och facilitera på alla nivåer från individer till team och organisation genom både strukturer, arbetssätt, interaktioner, och kultur.

Vi hjälper individer genom att... #

  • Utbilda inom de kompetenser som behövs för att kunna arbeta agilt och sprida kunskap som hjälper en att arbeta agilt. Till exempel inom ramverk som scrum, kanban, och SAFe eller bakomliggande idéer som att validera värde mot användare och kunder snabbt och att ha få saker pågående samtidigt för att nå ett snabbare flöde av arbete från kravställning till leverans.
  • Individuell coachning för att hjälpa individer att utveckla och leda sig själva. Här använder en agil coach sig av ett stort spektrum av olika metoder såsom aktivt lyssnande, feedback och kraftfulla frågor.
  • Skapa trygghet i den agila resan. Alla förändringar är mer eller mindre turbulenta för människor och som en katalysator för förändring så ligger även ett visst ansvar på en agil coach att facilitera god psykologisk trygghet och stötta individer i att känna sig trygga i förändringsresan.

Vi hjälper team genom att... #

  • Stötta teamet i arbetet att medvetengöra och forma sina interaktioner med varandra. I alltifrån stand-up till retrospektiv till olika samarbetsformer i det dagliga arbetet.
  • Facilitera teamet i deras resa att implementera agila arbetssätt. Hjälper teamet att upptäcka och utforma nya sätt att arbeta på för att möta de utmaningar som finns. Till exempel för att korta ledtider, förbättra kommunikationen med användare för att kunna bygga rätt saker snabbare, eller skapa nya sätt att sprida kunskap och kompetens mellan kollegor. Allt i syfte att bli självorganiserande och högpresterande.
  • Medvetengöra kulturen som finns i teamet och stötta teamet att själva forma den över tid. Kulturen ligger till grund för hur teamet arbetar, hur deras interaktioner ser ut, och i slutändan även hur det kommer prestera. Genom att synliggöra kulturen på olika sätt, till exempel genom anekdoter och exempel på hur man agerat tidigare, är det möjligt att arbeta medvetet med att utveckla kulturen.

Vi hjälper organisationer genom att... #

  • Synliggör de formella och faktiska interaktioner som sker i organisationen, både mellan team, större grupper, och ibland även nyckelindivider. Facilitera interaktioner mellan olika delar av organisationer som möjliggör ett organisationsomfamnande agilt arbete. Utöver de formella strukturerna och interaktionerna som sker i en organisation finns det alltid ett lager av informella sådana. Genom att synliggöra, kontrastera, och arbeta med dessa aktivt blir det mer möjligt att leda organisationens utveckling framåt.
  • Stötta organisationen att ta fram arbetssätt som möjliggör ett agilt arbetssätt. Det finns en stor mängd olika ramverk, metoder, och principer att ta i beaktning och välja mellan i ens organisations agila resa, lite som en lösgodishylla. Men på samma sätt som visst godis passar vissa personer men inte andra så fungerar även vissa ramverk, metoder, och principer bra för vissa organisationer men inte andra beroende på en uppsjö olika faktorer. Det är en del av en agil coachs jobb att guida en organisation i arbetet att välja bland dessa på ett sätt som är gynnsamt.
  • Synliggör kulturen i organisationen och hjälper organisationen att agera utifrån det för att driva åt önskvärt håll. På samma sätt som varje teams kultur påverkar deras prestation så gör även organisationens det. Att medvetengöra det faktiska läget och facilitera arbetet för att utveckla kulturen är en central del av att hjälpa en organisation att bli mer agil.

Beroende på vilka utmaningar och möjligheter som finns att agera på så är det inte ovanligt att en agil coach även stöttar i tekniska aspekter. Devops, test driven development, high performance teams, arkitektur, och continuous integration och –deployment är alla områden som många agila coacher kan stötta i om det finns stora vinster för teamet och organisationen att hämta där. En stor del av en agil coachs arbete består av att skapa förståelse för nuläget och att därefter agera på de sätt och i de områden där mest nytta kan göras för att facilitera och driva agil, organisationell, och teknisk mognad.

Agil coachning i ett nötskal #

Det finns inga tvivel om att konstant, och accelererande, förändring i vår omvärld är ett faktum och att allas vårat arbete innehåller en uppsjö frågetecken och osäkra faktorer. Precis som det kan ses som ett hot så kan det också ses som möjligheter för den snabbfotade och anpassningsbara organisationen att agera på. En agil coach hjälper helt enkelt en organisation att bli bättre på att möta den ständigt föränderliga värld vi alla agerar i genom att stötta alltifrån individer till team och organisation i stort. Både i transformationer och i kontinuerlig vidareutveckling. Mycket av arbetet handlar om att synlig- och medvetenhetgöra hur olika saker faktiskt är för att därefter kunna facilitera förändringar som leder organisationen åt ett önskvärt håll, men exakt hur det görs och vilka olika organisationella och tekniska aspekter det arbetet innebär är väldigt olika från person till person och sammanhang till sammanhang. Det kan innebära att en agil coach utför en blandning av facilitering, coachning, utbildning, teknisk stöttning, och en stor mängd andra saker som lämpar sig för att hjälpa olika delar av organisationen att utvecklas.

Det är något i den stilen jag tänkt svara nästa gång jag får frågan vad en agil coach gör i alla fall.

Är du intresserad av att fördjupa dig ytterligare, rekommenderar vi en artikel i vår kunskapsbank skriven av vår konsult och kollega Jesper Gunnarson.
https://www.biner.se/kunskapsbank/blogg/alla-behover-en-agil-coach

Vill du lära dig ännu mer om hur du skapar högpresterande team samt hur du stöttar och underlättar för ditt team? Få dessa färdigheter genom att bli en SAFe® 6.0 Scrum Master.
Läs mer och anmäl dig här:

https://www.biner.se/kurser/safe-scrummaster