Internationella samarbeten

Vi utbildar i globala standarder och är ackrediterade av flera världskända organisationer. Det betyder att våra utbildningar uppfyller strikta krav och att vi är delaktiga i utvecklingen av internationella metoder och ramverk. Utan våra fantastiska samarbetspartners hade vi aldrig kommit så här långt.

The Open Group

Biner är partner till The Open Group, ett institut som utvecklar standarder och certifieringar inom IT-området. Vi tillhandahåller ackrediterade utbildningar i TOGAF® 9 Training och medverkar i The Architecture Forum. Där bidrar vi till utvecklingen av metoder och ramverk.

Biner representerar The Open Group i Sverige och Norge och organiserar lokala konferenser där vi ger medlemmar och intresserade chansen att själva bli involverade i metodutvecklingen.

Scaled Agile Framework (SAFe®)

Biner är ansluten till Scaled Agile Partner Network som Silver Transformation Partner sedan 2018.

Scaled Agile Framework (SAFe®), är ett världsledande ramverk för agila arbetssätt. Biner och SAFe® hjälper företag att ta itu med de stora utmaningarna att utveckla och leverera högkvalitativ mjukvara och system inom kortast möjliga hållbar ledtid.

Genom att integrera SAFe i våra lösningar, erbjuder vi på Biner världens största organisationer möjlighet att bli mer agila på marknaden och mer konkurrenskraftiga inom sin bransch.

Sparx Systems

Sparx Systems tillhandahåller leverans och löpande support av prisvärda, produktiva och användarvänliga programvaror inom modellering. Biner samarbetar med Sparx Systems på den nordiska marknaden. Vi är godkänd utbildningspartner och återförsäljare av modelleringsverktyget Sparx Enterprise Architect.

IIBA®

Biner Academy är en ackrediterad utbildningspartner (EEP™ – Endorsed Education Parner) till IIBA® sedan 2013. De är en branschorganisation för verksamhetsanalys, med över 29 000 medlemmar. Vi är deras enda svenska partnerföretag.

IIBA® står bakom standarden BABOK® – Business Analysis Body of Knowledge.