Lär dig av proffs

Daniel Bjarsch
Kursledare & konsult

Daniel Bjarsch

Med sin stora erfarenhet inom arkitektur samt agila metoder och processer kan han sätta in saker i ett större sammanhang och belysa kursinnehållet ur en mer praktisk synvinkel. Daniel har en djup kunskap inom flera områden, han är teoretiskt kunnig och bra på att omsätta det teoretiska till det praktiska. Daniel är en väldigt uppskattad och engagerad kursledare som på ett tydligt sätt förklarar och inspirerar inom ämnet.

Fokus

 • Arkitektur
 • Verksamhetsanalys
 • Agil coach

Metoder och verktyg

 • SAFe
 • Scrum
 • ArchiMate
 • Agile/SCRUM
 • TOGAF
 • UML
 • RCDA

Jon Nordhammer
Kursledare & konsult

Jon Nordhammer

I nästan ett decennium har Jon arbetat som verksamhetsanalytiker med komplexa projekt inom internationella organisationer. Jon har den teoretiska kunskapen och den praktiska förmågan att både genomföra förändringar och säkerställa affärsnytta.I kurserna delar han med sig av sina erfarenheter och lärdomar – om hur man undviker fallgropar och skapar det värde man vill åstadkomma.

Fokus

 • Projektledning
 • Verksamhetsanalys

Metoder och verktyg

 • BABOK
 • PMI-PBA
 • PMI (PMBOK)
 • PRINCE2
 • Agile/SCRUM
 • SAFe

Ingvar Elmér
Kursledare & konsult

Ingvar Elmér

I tjugo år har han arbetat med organisationsutveckling, förändringsledning och verksamhetsarkitektur i IT-intensiva miljöer, bland annat som managementkonsult och verksamhetschef. Ingvar intresserar sig speciellt för de mänskliga aspekterna vid förändring – som motivation och inlärning.

Fokus

 • Arkitektur

Metoder och verktyg

Mikael Stenhamn
Kursledare & konsult

Mikael Stenhamn

Mikael har 26 års erfarenhet som utvecklare, testare, verksamhetsanalytiker, projektledare, managementkonsult, IT-chef, VD, coach och utbildare både inom den offentliga och privata sektorn. Han har en stark akademisk bakgrund i systemvetenskap, informatik och ekonomi samt certifieringar som bas. Både utbildning och erfarenhet har inhämtats i Sverige såväl som utomlands. All denna samlade erfarenhet och kunskap delar han entusiastiskt med sig av under kurserna och knyter på så sätt teorin mot praktiska exempel från verkligheten. Han brinner för att ge kursdeltagare många aha-upplevelser och insikter som berikar inte bara deltagarna utan även senare verksamheterna deltagarna verkar i.

Fokus

 • Projektledning
 • Agil coach

Metoder och verktyg

 • BABOK
 • PMI-PBA
 • PMI (PMBOK)

Jesper Gunnarson
Konsult

Jesper Gunnarson

Jesper har en gedigen bakgrund inom IT- och verksamhetsutveckling och ett stort intresse för moderna agila arbetssätt. De senaste åren har Jesper i sin konsultroll bland annat arbetat med Volvo Cars för att införa SAFe i en av deras organisationer. Som lärare och coach är Jesper pedagogisk och engagerande och strävar alltid efter att ge dig som deltagare både teoretisk förståelse och praktiskt tillämpar kunskap.

Fokus

 • Agil coach
 • Change Management

Metoder och verktyg

 • Agile/SCRUM
 • SAFe
 • Lean-Agile

Pascal Wallenius
Konsult

Pascal Wallenius

Pascal har en stor erfarenhet i att coacha arbetslag i att arbeta med agil systemutveckling och DevOps. I sina kurser är Pascal mycket bra på att ge exempel från sin egen erfarenhet och förklara på ett lättförståligt sätt. Han är teoretiskt kunnig och praktiskt orienterad, något som är mycket uppskattat bland kursdeltagare då man får en bra förståelse för ämnet och samtidigt många tips på hur man bör gå tillväga i praktiken.

Fokus

 • Agil coach
 • Verksamhetsanalys

Metoder och verktyg

 • DevOps
 • Scrum
 • SAFe
 • BABOK