Lär dig av proffs

Daniel Bjarsch
Kursledare & Konsult

Daniel Bjarsch

Med sin stora erfarenhet inom arkitektur samt agila metoder och processer kan han sätta in saker i ett större sammanhang och belysa kursinnehållet ur en mer praktisk synvinkel. Daniel har en djup kunskap inom flera områden, han är teoretiskt kunnig och bra på att omsätta det teoretiska till det praktiska. Daniel är en väldigt uppskattad och engagerad kursledare som på ett tydligt sätt förklarar och inspirerar inom ämnet.

Fokus

 • Arkitektur
 • Verksamhetsanalys
 • Agil coach

Metoder och verktyg

 • SAFe
 • Scrum
 • ArchiMate
 • Agile/SCRUM
 • TOGAF
 • UML
 • RCDA

Kristina Scheutz
Kursledare & Konsult

Kristina Scheutz

Kristina har lång erfarenhet av att leverera kundprojekt inom system integration i internationell miljö. I roller som lösningsarkitekt, business analyst, testledare och produktägare har hon medverkat i ett flertal projekt i ett flertal länder och branscher såsom telekom, fordon och energi. Som kurslärare är Kristina duktig på att sätta saker i ett sammanhang, relatera till sin egen erfarenhet och förmedla kunskap på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt.

Fokus

 • Agil coach

Metoder och verktyg

 • BABOK
 • SAFe

Basam Odisho
Kursledare & Konsult

Basam Odisho

Basam har lång erfarenhet av arkitektur inom både privat och offentlig sektor, i nationell som internationell miljö. Där kommunikation är nyckeln i allt, att förstå och förmedla relevant information och kunskap på rätt nivå. Basam förmedlar inte bara vad du behöver veta, men också varför du behöver det för att du ska kunna omsätta det du lär dig till verklig nytta i din vardag.

Fokus

 • Arkitektur

Hampus Dahlin
Konsult/Kursledare

Hampus Dahlin

Hampus har bevisad erfarenhet inom utbildning genom hans år som privatlärare, konsult, agil coach, och ingenjör. De senaste åren så har han arbetat inom såväl det offentliga som för små och stora privata aktörer. Med bakgrund och erfarenhet inom allt ifrån affärsutveckling och agilitet till mjukvaruutveckling och AI är Hampus van vid att lära ut inom en bredd av ämnen. Som utbildare ser Hampus stort värde i diskussioner mellan deltagare och tror starkt på välfaciliterat kollaborativt lärande.

Fokus

 • Agila arbetssätt

Anders Jägard
Konsult/Kursledare

Anders Jägard

Anders har en teknisk bakgrund som systemutvecklare och lång erfarenhet av att leverera kundprojekt inom affärsautomation, systemintegration i internationell miljö. I roller som projektledare, produktägare, scrum master och testledare har han arbetat med kravhantering, modellering och verksamhetsanalys. Anders har även erfarenhet från roller såsom linjechef, operativ chef och Release Train Engineer. Han är en skicklig lärare som är känd för sin förmåga att engagera och inspirera sina elever och delar gärna med sig av sin kunskap. Anders har en passion för AI området och hur detta kan användas för att göra verksamheter snabbare.

Jesper Gunnarson
Kursledare & Konsult

Jesper Gunnarson

Jesper har en gedigen bakgrund inom IT- och verksamhetsutveckling och ett stort intresse för moderna agila arbetssätt. De senaste åren har Jesper i sin konsultroll bland annat arbetat med Volvo Cars för att införa SAFe i en av deras organisationer. Som lärare och coach är Jesper pedagogisk och engagerande och strävar alltid efter att ge dig som deltagare både teoretisk förståelse och praktiskt tillämpar kunskap.

Fokus

 • Agil coach
 • Change Management

Metoder och verktyg

 • Agile/SCRUM
 • SAFe
 • Lean-Agile

Mixon Stenhamn
Kursledare & Konsult

Mixon Stenhamn

Mixon har 26 års erfarenhet som utvecklare, testare, verksamhetsanalytiker, projektledare, managementkonsult, IT-chef, VD, coach och utbildare både inom den offentliga och privata sektorn. Han har en stark akademisk bakgrund i systemvetenskap, informatik och ekonomi samt certifieringar som bas. Både utbildning och erfarenhet har inhämtats i Sverige såväl som utomlands. All denna samlade erfarenhet och kunskap delar han entusiastiskt med sig av under kurserna och knyter på så sätt teorin mot praktiska exempel från verkligheten. Han brinner för att ge kursdeltagare många aha-upplevelser och insikter som berikar inte bara deltagarna utan även senare verksamheterna deltagarna verkar i.

Fokus

 • Projektledning
 • Agil coach

Metoder och verktyg

 • BABOK
 • PMI-PBA
 • PMI (PMBOK)