Lär dig av proffs

Daniel Bjarsch
Kursledare & Konsult

Daniel Bjarsch

Med sin stora erfarenhet inom arkitektur samt agila metoder och processer kan han sätta in saker i ett större sammanhang och belysa kursinnehållet ur en mer praktisk synvinkel. Daniel har en djup kunskap inom flera områden, han är teoretiskt kunnig och bra på att omsätta det teoretiska till det praktiska. Daniel är en väldigt uppskattad och engagerad kursledare som på ett tydligt sätt förklarar och inspirerar inom ämnet.

Fokus

 • Arkitektur
 • Verksamhetsanalys
 • Agil coach

Metoder och verktyg

 • SAFe
 • Scrum
 • ArchiMate
 • Agile/SCRUM
 • TOGAF
 • UML
 • RCDA

Mikael Stenhamn
Kursledare & Konsult

Mikael Stenhamn

Mikael har 26 års erfarenhet som utvecklare, testare, verksamhetsanalytiker, projektledare, managementkonsult, IT-chef, VD, coach och utbildare både inom den offentliga och privata sektorn. Han har en stark akademisk bakgrund i systemvetenskap, informatik och ekonomi samt certifieringar som bas. Både utbildning och erfarenhet har inhämtats i Sverige såväl som utomlands. All denna samlade erfarenhet och kunskap delar han entusiastiskt med sig av under kurserna och knyter på så sätt teorin mot praktiska exempel från verkligheten. Han brinner för att ge kursdeltagare många aha-upplevelser och insikter som berikar inte bara deltagarna utan även senare verksamheterna deltagarna verkar i.

Fokus

 • Projektledning
 • Agil coach

Metoder och verktyg

 • BABOK
 • PMI-PBA
 • PMI (PMBOK)

Jesper Gunnarson
Kursledare & Konsult

Jesper Gunnarson

Jesper har en gedigen bakgrund inom IT- och verksamhetsutveckling och ett stort intresse för moderna agila arbetssätt. De senaste åren har Jesper i sin konsultroll bland annat arbetat med Volvo Cars för att införa SAFe i en av deras organisationer. Som lärare och coach är Jesper pedagogisk och engagerande och strävar alltid efter att ge dig som deltagare både teoretisk förståelse och praktiskt tillämpar kunskap.

Fokus

 • Agil coach
 • Change Management

Metoder och verktyg

 • Agile/SCRUM
 • SAFe
 • Lean-Agile

Ulf Lindgren
Kursledare & Konsult

Ulf Lindgren

Ulf har i över 15 år hjälpt såväl mindre som större organisationer att skapa värde i gränssnittet mellan IT, affär/verksamhet och människor. I roller som arkitekt, produktägare, applikationsexpert och projektledare har han både som konsult och i linjeroller medverkat i en lång rad framgångsrika projekt. I tillägg har Ulf mångårig erfarenhet av, och ett stort intresse för, ledarskap och gruppdynamik. Som kursledare uppskattas Ulf för sitt engagerade och pedagogiska sätt samt förmågan att sätta saker i ett större sammanhang och knyta teori till praktisk tillämpning.

Fokus

 • Arkitektur
 • Agil coach
 • Projektledning
 • ERP & BI

Metoder och verktyg

 • TOGAF
 • Agile/SCRUM
 • Scrum
 • Kanban

Kristina Scheutz
Kursledare & Konsult

Kristina Scheutz

Kristina har lång erfarenhet av att leverera kundprojekt inom system integration i internationell miljö. I roller som lösningsarkitekt, business analyst, testledare och produktägare har hon medverkat i ett flertal projekt i ett flertal länder och branscher såsom telekom, fordon och energi. Som kurslärare är Kristina duktig på att sätta saker i ett sammanhang, relatera till sin egen erfarenhet och förmedla kunskap på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt.

Fokus

 • Agil coach

Metoder och verktyg

 • BABOK
 • SAFe