Högre utbildning

Våra kurser är skräddarsydda för att förbereda, vägleda och säkra varje steg på din digitala resa. Var med på vår resa att göra världen lite smartare, varje dag.

Ta dig snabbare från teori till praktik

Praktiska övningar och studier från verkligheten gör att du kan tillämpa kunskapen i ditt eget företag på en gång. Alla våra kursledare har erfarenhet av komplexa utvecklingsprojekt.

Kurser från branschens proffs

Vi är ledande inom agila arbetssätt, verksamhetsanalys och arkitektur. Våra kursledare väljs noggrant ut utifrån sin drivkraft, sin expertis och sin praktiska erfarenhet inom respektive områden.

Ett flexibelt program

Förutom schemalagda klassrumskurser på flera platser, e-learning och öppna kurser, erbjuder vi skräddarsydd utbildning för ditt team. Välj om du kommer till oss eller om vi besöker dig för en företagskurs.

Utbildning och certifiering

Våra kurser uppfyller strikta krav och du kan därför gå en utbildning och erbjudas certifieringstillfälle samtidigt. Vi är ackrediterade av AXELOS, IIBA®, The Open Group och Scaled Agile Partner Network (SAFe®).

Om våra utbildningar

Kurser

Artificiell Intelligens

AI är en samlingsbenämning för avancerade matematiska modeller som löser komplexa problem med stora datamängder. Det inkluderar språkmodeller, datorseende och expertsystem som möjliggör allt från självkörande fordon till röstigenkänning. AI:s utveckling sker i snabb takt och påverkar vår vardag genom effektivare arbetsprocesser, som chatbots och språkmodeller som förenklar informationshantering. Genom att förstå och använda AI-teknik kan din organisation snabba på innovation, öka lönsamheten och minska kostnader, vilket ger ett konkurrensmässigt övertag.

Artificiell Intelligens

Agila arbetssätt

Förändringar kommer snabbare och blir allt mer omvälvande inom alla branscher. Samtidigt ökar kraven på tidigare leveranser, beslut och resultat. Det här ställer helt nya krav på moderna företag och berör alla nivåer i verksamheten.

Vi erbjuder flertalet kurser inom agila arbetssätt och är anslutna till organisationen Scaled Agile Partner Network som Silver Transformation Partner – vilket gör att du kan certifiera dig i de flesta av våra kurser.

Agila arbetssätt

Kommer snart Online

Nu erbjuder vi Leading SAFe® 6.0 som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

Leading SAFe® 6.0

2 dagar Klassrumskurs

Få förståelse för det Lean-Agila förhållningssättet och varför det är så effektivt i dagens snabbrörliga marknad och lär dig vad det innebär att leda en Lean-Agile transformation.

Leading SAFe® 6.0

Nästa datum: 3 sep Plats: Göteborg

2 dagar Klassrumskurs

Biners kurs ”Product Owner Boot Camp” ger dig två dagars drillning i de nödvändiga kunskaper och erfarenheter du behöver i rollen som Product Owner.

Product Owner Boot Camp

Nästa datum: 8 okt Plats: Göteborg

Kommer snart Klassrumskurs

Bli en högpresterande teammedlem i ett Agile Release Train (ART) och lär dig hur du samarbetar effektivt med andra team.

SAFe® for Teams 6.0

Kommer snart Klassrumskurs

Förmågan att snabbt och effektivt kunna implementera nya strategiska initiativ är kritisk för moderna organisationer och en nyckelkomponent för Value Stream Management i SAFe-ramve...

SAFe® Lean Portfolio Management 6.0

Kommer snart Online

Nu erbjuder vi SAFe® Product Owner / Product Manager 6.0 som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

SAFe® Product Owner / Product Manager 6.0

2 dagar Klassrumskurs

Lär dig ett beprövat arbetssätt att utföra de aktiviteter och hantera de verktyg som du behöver för att hantera backloggar och driva agila program.

SAFe® Product Owner / Product Manager 6.0

Nästa datum: 15 okt Plats: Göteborg

2 dagar Klassrumskurs

Tillämpa Scrum Master-rollen i en agil organisation

SAFe® Scrum Master 6.0

Nästa datum: 24 sep Plats: Göteborg

Kommer snart Online

Tillämpa Scrum Master-rollen i en agil organisation

SAFe® Scrum Master 6.0

Arkitektur

Arkitekturarbete ger en plattform för att analysera processer, informationsflöden, applikationer och infrastruktur inom organisationen och mellan affärsområden.

Vi erbjuder såväl klassrumskurser som e-learningkurser inom området och är anslutna till organisationen The Open Group – vilket gör att du kan certifiera dig i de flesta av våra arkitekturkurser.

Arkitektur

DevOps

Sträva efter metoder och verktyg som ger dina team förmågan att bättre kunna svara på kundernas behov. Öka tillförlitligheten och uppnå affärsmålen snabbare. Med en DevOps-kultur med dess metoder och verktyg ger du dina team förmågan att bättre kunna svara på kundernas behov. De kommer att öka tillförlitligheten i lösningarna de skapar och uppnår affärsmålen snabbare.

Vi erbjuder kurser inom DevOps och är anslutna till organisationen Scaled Agile Partner Network som Silver Transformation Partner – vilket gör att du kan certifiera dig i till exempel kursen SAFe® DevOps.

DevOps

Verksamhetsanalys

Framtidens verksamhetsanalytiker måste behärska verksamhetens mer automatiserade arbetssätt och affärsmodeller, kunna förstå och ställa krav på möjligheterna med ny teknik samt hur organisationens olika avdelningar hänger ihop med olika systemlösningar. En verksamhetsanalytiker måste också kunna hantera rollen som förändringsledare.

Verksamhetsanalys

Vässa teamet med Biners företagsutbildningar

För att göra din organisation redo för morgondagens förändringar kan vi skräddarsy en företagsutbildning efter era specifika behov och utmaningar.

Företagsutbildning