Från idé till verklighet

Jag har en idé

»Du har en idé och dessutom kunskap, drivkraft och förståelse för din bransch.

Vi hjälper dig att ta rätt steg i rätt ordning, validera dina idéer och snabbt utveckla en första produkt som fungerar på marknaden.

Jag ser fram emot att träffa dig och prata mer.«

Lars Lundgren, CEO Biner Consulting

Du & din idé

Antingen är du en ämnesexpert som har hittat en smart lösning på ett problem eller så har du redan börjat utveckla en spännande innovation inom mjukvara – men har svårt att komma vidare. Kanske behöver du en knuff i rätt riktning, byta inriktning på din nuvarande produkt eller hitta en snabbare och smartare väg till lansering?

Hur kommer du vidare?

Vi förstår de utmaningar du möter som entreprenör och innovatör. Genom ett partnerskap kan du dra nytta av våra erfarenheter inom affärs- och produktutveckling inom mjukvara. Tillsammans ser vi till att din produkt kommer ut på marknaden i ett tidigt skede och säkerställer att den tillför ett verkligt värde för kunderna.

En marknadsanpassad affärsmodell

Det är vår mission att hjälpa dig utveckla den mest värdefulla produkten och bygga ett framgångsrikt företag, oavsett om vi kommer in i ett tidigt skede eller först efter lansering. Vi går in med våra unika kunskaper och förmågor som investering i din startup och ger dig den support du behöver för att komma vidare i utvecklingen.

Vårt långsiktiga partnerskap

Du går in med expertkunskap och arbetad tid. Vi erbjuder support i form av konsulttjänster eller finansiell investering. Din startup får konceptcoachning, marknads- och kundutvärdering, hjälp med finansiering, styrelseengagemang, stöd vid produktutveckling och en framgångsrik lansering.

Biner har hela tiden drivit på och peppat oss att ta nästa steg. Vi hade aldrig kommit så här långt utan dem. Utan Biner tror jag att Menyoo fortsatt att bara vara en idé i våra huvuden.
Tim Kinali, Menyoo

Är du rätt för oss?

Med rätt stöttning från våra verksamhetsutvecklare, rådgivare, analytiker och investerare kan din idé eller digitala innovation växa till ett hållbart och framgångsrikt företag.

Vad är första prioritet?

Vi kommer att driva på för att, i ett så tidigt skede som möjligt, få fram en minimum viable product för marknaden. Den kan vi sedan testa, validera och utveckla vidare.

Fyra viktiga faser #

1 | Startup Evaluation

Många bra idéer stannar tyvärr vid att vara just idéer. Därför vill vi hjälpa drivna och engagerade entreprenörer att komma vidare genom vårt Startup Program. Tillsammans analyserar vi ditt nuläge, förutsättningarna och produktens framtidspotential – och om allt faller ut som vi hoppas ingår vi ett partnerskap.

2 | Startup Coaching

Som Biner Startup Partner erbjuds du konceptcoachning, idéanalys och stöd för att ta fram en investeringspresentation för din affärsidé. Vi identifierar marknadspotentialen och säkerställer att produkten möter kundernas behov.

3 | Startup Discovery

I den här fasen validerar vi konceptet gentemot potentiella kunder och utvecklar vi en Minimum Viable Product (MVP). Här ingår entreprenörscoachning, engagemang i bolagsstyrelsen och konsultation kring finansiering.

4 | Startup Launch

När produkten finns på marknaden kommer vi att fortsätta utveckla din startup som styrelsemedlem och genom investeringskonsultation. Vi är med i vidareutvecklingen av produkten och genom hela uppskalningen.
Vi kom till Biner för att hitta en partner som kan hjälpa till med finansiering, men vi fick något som var än viktigare; de hjälpte oss att analysera och utvärdera vår idé, vilket har fått vårt koncept att mogna på alla sätt och vis.
Tim Kinali, Menyoo

Vi erbjuder även live webcasts och annan marknadsföring – samt en ingång till våra investerarnätverk.

Vad behöver du hjälp med?

Pådrivande & peppande

Som aktiv partner driver vi på, stöttar och peppar för att du hela ska tiden ta nya steg, sikta framåt och nå framgång med din innovation.

Från idé till prototyp

Tillsammans tar vi, i ett så tidigt skede som möjligt, fram en Minimum Viable Product – som vi sedan kan testa och vidareutveckla.

Testat och validerat

Genom tester och analys säkerställer vi att din produkt är marknadsanpassad och uppfyller kundernas krav och förväntningar.

Prioriteringar

Våra konsulter och rådgivare säkerställer att du gör rätt saker i rätt ordning – så att ditt företag blir så framgångsrikt som möjligt.

Rådgivning, finansiering & nätverk

Vi förstår de utmaningar din startup står inför. Antingen tacklar vi dem tillsammans eller tar hjälp från något av nätverk. Vi stöttar även med finansiering.

Från startup till scaleup

Vi finns med som aktiv part i styrelsen och under vidareutvecklingen. Biner stöttar ditt bolag när vi skalar upp din innovation efter lanseringen.

Marie Bredberg
Konsult

Jag vill diskutera ett möjligt partnerskap: