Omvandla din idé till verklighet

Om du har en spännande innovation inom mjukvara, kontakta oss och låt oss hjälpa dig att omvandla den till verklighet!

Jag har en idé

Vår mission

Biner Startup Partners mission är att skapa partnerskap med mjukvaruinnovatörer där vi drar nytta av vår erfarenhet inom affärsutveckling, produktägarskap och utvecklingstekniker. ​
Vi erbjuder våra unika förmågor som investering i startups och möjliggör att komma in på marknaden i ett tidigt skede med kunskapen om att produkten tillför värde för kunderna.

Vårt erbjudande

Biner Startup Partner erbjuder support som köpt tjänst eller genom investering. I vår investeringsmodell, i utbyte mot arbetad tid (sweat equity), erbjuder vi ett långsiktigt partnerskap som inkluderar konkret support i tidigt skede såväl som efter lansering och i tillväxtfasen.

Vårt partnerskap

Vi förstår de utmaningar ni möter som startup/entreprenör. I vårt långsiktiga partnerskap kommer vi jobba tillsammans med dem. ​

Vi är dedikerade till att arbeta med dig för att bygga den mest värdefulla/framgångsrika produkt som kunder vill köpa och till att hjälpa dig bygga ett framgångsrikt företag.​

I utbyte kommer du få: ​

- Startup/Konceptcoachning i ett tidigt skede ​

- Marknads- och kundutvärdering​

- Entreprenörscoachning​

- Stöd vid Finansiell seed investering​

- Styrelseengagemang, Investerings/finansiell konsultation​

- Produktutvecklings- och lanseringsstöd​

- En skalbar plattform för produkter och företag inkluderande live webcasts, marknadsföring på vår hemsida och presentationer till vårt nätverk​

Det är du som kommer med idén som har kunskapen och förståelse för din bransch. Vad vi gör är att vi utnyttjar vår styrka att identifiera möjligheter för att utveckla innovativa och marknadsanpassade affärsmodeller och produkter.
Lars Lundgren, CEO Biner Consulting

Vill du bli partner? #

Du är antingen en ämnesexpert med erfarenhet från problemområdet, har en innovativ idé inom ditt affärsområde eller är i behov av att byta riktning för din nuvarande produkt.​


Startup Program #

I de tidiga faserna, efter en initial Startup Evaluation, erbjuds startups konceptcoaching, detaljerad analys av idén och stöd i framtagningen av en investeringspresentation. Detta är fasen Startup Coaching. Efter denna fas kan startups få presentera deras idé för Biner Startup Partner jury. Om båda parter, startup och Biner startup Partner, kommer överens om nästa steg tillsammans flyttas startupen vidare till fasen Startup Discovery.

Syftet med Startup Discovery är att validera konceptet gentemot kunder och säkerställa att identifierad funktionalitet möter marknadens krav; för att möjliggöra kortare tid till marknaden. Under denna fas kommer startups få entreprenörscoachning (inkluderande stöd för framtagning av en pitchpresentation), styrelseengagemang, investeringskonsultation och en skalbar plattform innefattande live webcasts, marknadsföring på vår hemsida och presentationer inom vårt nätverk. Vidare i fasen Startup Launch kommer Biner Startup Partner fortsätta supportera Startups som styrelsemedlem, ge investeringskonsultation, stödja vidareutveckling av produkten och lansering samt ge entreprenörscoachning. ​

Jag har en idé