Vi utvecklas tillsammans

För att öka kompetensen och kunskaperna hos våra medarbetare har vi tagit fram ett koncept med utvecklande teammöten. Vi träffas en gång per månad för djupdykningar, workshops eller föreläsningar kring olika ämnen. Aktiviteten ska vara relevant, intressant och lärorik för så många som möjligt av oss.

Vi kallar det Biner Consultants Academy.

Vi hjälper varandra

Under våra problemlösningsseminarium går vi igenom ett speciellt kundrelaterat problem eller en utmaning som någon av våra konsulter upplever. Vi diskuterar i grupp och löser problemen tillsammans.

Träna din kompetens

Det blir en interaktiv föreläsning och workshop med fokus på ett speciellt kompetensområde som är relevant för oss och våra kunder. Vi varvar kunskaper med övningar och utmaningar.

Utveckla dina konsultfärdigheter

Vi kör en presentation eller workshop med fokus på att utveckla dina färdigheter som konsult, så att du breddar din kompetens och lär dig nya färdigheter.

Vi går på djupet

I en mindre grupp djupdyker vi i ett speciellt utvalt ämne, med fokuserade övningar och diskussioner. Här får du chansen att verkligen ta del av dina kollegors specialistkunskaper.

"Det är min passion att ständigt utvecklas och hitta nya saker – inte stå still. Jag gillar att se förändringar och sätta mål och nå dessa mål."
Karina Åberg, konsult

Hur vill du utvecklas?

När du vill specialisera dig ytterligare så kommer vi alltid att uppmuntra det. Alla konsulter på Biner har tillgång till hela vårt kursbibliotek – där du kan vidareutbilda dig i din egen takt och ta del av de kurser som passar dig för tillfället.

Kursprogram