Vi utvecklas tillsammans

För att öka kompetensen och kunskaperna hos våra medarbetare har vi tagit fram ett koncept med utvecklande teammöten. Vi träffas en gång per månad för djupdykningar, workshops eller föreläsningar kring olika ämnen. Aktiviteten ska vara relevant, intressant och lärorik för så många som möjligt av oss.

Vi kallar det Biner Consultants Academy.

Vi hjälper varandra

Under våra problemlösningsseminarium går vi igenom ett speciellt kundrelaterat problem eller en utmaning som någon av våra konsulter upplever. Vi diskuterar i grupp och löser problemen tillsammans.

Träna din kompetens

Det blir en interaktiv föreläsning och workshop med fokus på ett speciellt kompetensområde som är relevant för oss och våra kunder. Vi varvar kunskaper med övningar och utmaningar.

Utveckla dina konsultfärdigheter

Vi kör en presentation eller workshop med fokus på att utveckla dina färdigheter som konsult, så att du breddar din kompetens och lär dig nya färdigheter.

Vi går på djupet

I en mindre grupp djupdyker vi i ett speciellt utvalt ämne, med fokuserade övningar och diskussioner. Här får du chansen att verkligen ta del av dina kollegors specialistkunskaper.

»Det är min passion att ständigt utvecklas och hitta nya saker – inte stå still. Jag gillar att se förändringar och sätta mål och nå dessa mål.«
Karina Åberg, konsult

Hur vill du utvecklas?

När du vill specialisera dig ytterligare så kommer vi alltid att uppmuntra det. Alla konsulter på Biner har tillgång till hela vårt kursbibliotek – där du kan vidareutbilda dig i din egen takt och ta del av de kurser som passar dig för tillfället.

Kurser

Kommer snart Online

Nu erbjuder vi Business Analysis in Practice som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

Business Analysis in Practice

Verksamhetsanalys Kommer snart
28 nov

Göteborg Blended Learning

Biner har tagit fram kursen för dig som vill utvecklas i rollen som verksamhetsanalytiker. Vi har utgått från våra egna omfattande erfarenheter av att driva och genomföra förändrin...

Business Analysis in Practice

Verksamhetsanalys Längd: 3 dagar

Självstudier E-learning

Denna e-learningkurs ger dig en introduktion till ämnet Business Analysis och guidar dig genom BABOK® Guide för att bli bekant med innehållet. Den kommer också att göra dig bättre ...

Introduktion till BABOK v3

Verksamhetsanalys Verksamhetsanalys

Kommer snart Online

Nu erbjuder vi Leading SAFe® 6.0 som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

Leading SAFe® 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart
7 nov

Göteborg Klassrumskurs

Få förståelse för det Lean-Agila förhållningssättet och varför det är så effektivt i dagens snabbrörliga marknad och lär dig vad det innebär att leda en Lean-Agile transformation.

Leading SAFe® 6.0

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar

Kommer snart Klassrumskurs

Biners kurs ”Product Owner Boot Camp” ger dig två dagars drillning i de nödvändiga kunskaper och erfarenheter du behöver i rollen som Product Owner.

Product Owner Boot Camp

Agila arbetssätt Kommer snart

Kommer snart Online

Lär dig att kartlägga värdeströmmar genom Delivery Pipeline, från idé till intäkt, samt lära dig hur du identifierar och eliminerar flaskhalsar.

SAFe® DevOps 6.0

DevOps Kommer snart

Kommer snart Klassrumskurs

Lär dig att kartlägga värdeströmmar genom Delivery Pipeline, från idé till intäkt, samt lära dig hur du identifierar och eliminerar flaskhalsar.

SAFe® DevOps 6.0

DevOps Kommer snart

Kommer snart Online

Få en djupare inblick i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till ett Lean-Agilt företag och arbetssätt.

SAFe® for Architects 6.0

Arkitektur Kommer snart
10 okt

Göteborg Klassrumskurs

Få en djupare inblick i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till ett Lean-Agilt företag och arbetssätt.

SAFe® for Architects 6.0

Arkitektur Längd: 3 dagar

Kommer snart Klassrumskurs

Bli en högpresterande teammedlem i ett Agile Release Train (ART) och lär dig hur du samarbetar effektivt med andra team.

SAFe® for Teams 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart
28 nov

Göteborg Klassrumskurs

Förmågan att snabbt och effektivt kunna implementera nya strategiska initiativ är kritisk för moderna organisationer och en nyckelkomponent för Value Stream Management i SAFe-ramve...

SAFe® Lean Portfolio Management 6.0

Agila arbetssätt Längd: 3 dagar

Kommer snart Online

Nu erbjuder vi SAFe® Product Owner / Product Manager 6.0 som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

SAFe® Product Owner / Product Manager 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart
17 okt

Göteborg Klassrumskurs

Lär dig ett beprövat arbetssätt att utföra de aktiviteter och hantera de verktyg som du behöver för att hantera backloggar och driva agila program.

SAFe® Product Owner / Product Manager 6.0

Agila arbetssätt Längd: 2 dagar

Kommer snart Klassrumskurs

Tillämpa Scrum Master-rollen i en agil organisation

SAFe® Scrum Master 6.0

Agila arbetssätt Kommer snart

Kommer snart Seminarie

Tack vare det stora intresset och efterfrågan för vårens event "Självledarskap- leda sig själv för att leda andra" öppnar vi nu upp för ett nytt datum med samma tema och inriktning...

Självledarskap - leda sig själv för att kunna leda andra

Nätverk Kommer snart
21 nov

Virtuellt klassrum Online

Nu erbjuder vi SPARX Enterprise Architect som en lärarledd onlinekurs! Gå kursen var du än befinner dig!

Sparx Enterprise Architect

Arkitektur Längd: 2 dagar
21 nov

Göteborg Klassrumskurs

Modellera krav och arkitektur med verktyget Sparx Enterprise Architect! En praktisk kurs som kombinerar teori och praktik

Sparx Enterprise Architect

Arkitektur Längd: 2 dagar

Kommer snart Klassrumskurs

Lär dig hur du bland annat tillämpar DevOps principer i en verklig situation och hur du skapar bättre flöde i dina team.

The Phoenix Project - A DevOps business simulation

DevOps Kommer snart
14 nov

Göteborg Blended Learning

Marknadens snabbaste och mest kostnadseffektiva kurs i det populära ramverket.

TOGAF® 9 Training Foundation & Certified (blended)

Arkitektur Längd: 3 dagar
14 nov

Virtuellt klassrum Online

Vi erbjuder TOGAF® 9 – Foundation & Certified (Blended) helt online. Gå kursen var du än befinner dig. Marknadens snabbaste och mest kostnadseffektiva kurs i det populära ramve...

TOGAF® 9 Training Foundation & Certified (blended)

Arkitektur Längd: 3 dagar

Självstudier E-learning

Kursen består av en grundläggande genomgång av principerna för EA och ramverket TOGAF® 9 enligt krav för certifiering från The Open Group.

TOGAF®9 Training Foundation

Arkitektur Arkitektur