Lars Lundgren
VD Biner Consulting

Vad är din utmaning?


Konsulttjänster

Jag söker konsulter

...för att effektivisera verksamheten, förbättra arbetssätt, driva projekt eller hitta nya affärsmöjligheter.

Läs mer om konsulttjänster