Klassrumskurs The Phoenix Project - A DevOps business simulation

Subject
Agile methodsDevOps

Dates

No dates available

Vi känner alla till de typiska IT-beteendena där utvecklare sjösätter till synes otestade lösningar och låter drift och förvaltning plocka upp spillrorna. Vi hör utvecklare som klagar över de hinder och svårigheter som uppstår när drift och förvaltning försenar en driftsättning och om de krav som ställs på utvecklare att hantera mindre uppdateringar, akuta problem och applikationer som inte fungerar.

Det ökade inslaget av IT i alla delar i verksamheten och en önskan om ännu fler och snabbare levererade kundlösningar gör utmaningen mycket mer komplicerad. Arbetsbelastningen för utvecklings- och IT-verksamheten ökar dramatiskt, viktiga arbetsflöden kör fast och IT-projekt misslyckas. Verksamhetschefer är besvikna över organisationens oförmåga att leverera, kundmöjligheter missas och viktiga affärsprocesser riskerar att fallera.

Gene Kim, Kevin Behr och George Spafford har skrivit romanen ”The Phoenix Project” som handlar om en organisation som möter utmaningarna som nämns ovan. I boken beskrivs hur man tillämpar DevOps principer för att uppnå betydande förbättringar och affärsvärde.

Vår kurs/simulation bygger på denna banbrytande bok och låter dig uppleva bokens dynamik.

Vad kommer du att lära dig?

· Hur du tillämpar DevOps principer i en verklig situation

· Hur du hittar rätt balans mellan att leverera dina SLA-krav och dina IT-projekt enligt plan

· Du får uppleva hur DevOps kan ge stort värde till ditt företag

· Hur du ökar effekten och effektiviteten på din IT-avdelning

· Hur du skapar bättre flöde i dina team

· Hur du utvecklar människors färdigheter för att agera i en DevOps-miljö

· Hur du visar verksamheten deras ansvar i att göra IT-projekt mer framgångsrika

Övrigt

Inga förberedelser inför kursen krävs men det kan vara bra att ha läst boken eller lyssnat på ljudboken "The Phoenix Project".

Om kursen/simulationen

Kursen är uppbyggd som en simulation där vi ska arbeta som företaget Parts Unlimited.

Parts Unlimited är i knipa. Organisationens dåliga ekonomiska resultat offentliggörs och det enda sättet att rädda företaget och göra det konkurrenskraftigt och lönsamt är ”The Phoenix Project”, vilket är en affärstransformation som görs möjlig med nya IT-lösningar, med företagets återförsäljare som ägare av projektet.

Den ansvarige för IT-avdelningen blir ombedd att leda hela ”The Phoenix Project” och se till att det blir framgångsrikt. Han står dock inför en enorm mängd arbete. Stora backlogs med problem, funktioner och projekt.

I simulationen kommer ditt team att ha olika roller inom Parts Unlimited. Du kan vara Återförsäljare, HR eller CFO inom projektet. Du kan komma att spela rollen som VP för IT-avdelningen eller leda en av IT-funktionerna.

Utmaningen ligger i att använda DevOps-principerna och tillämpa dem i den här företagssimuleringen. I fyra omgångar arbetar du med IT-projekt samt frågor och lösningar rörande IT för att säkerställa att ”The Phoenix Projekt” blir klart i tid. Men du får se upp, verksamheten kommer hela tiden med nya idéer och krav, och extern utveckling som sker bortom din kontroll kan också skruva till arbetet.

Om DevOps

I DevOps talar vi om "Three Ways". De olika sätten beskriver de värderingar och filosofier som ramar in processer, procedurer och praxis så väl som de styrande stegen.

The First Way - lägger tonvikt på hur hela systemet fungerar, i motsats till utförandet av en enskild eller avgränsad arbetsinsats. Det kan vara så stort som en hel avdelning (t.ex. utveckling eller IT-verksamhet) eller så litet som en enskild medarbetare (t.ex. en utvecklare eller systemadministratör).

The Second Way - handlar om att skapa loopar av feedback från höger till vänster. Målet med nästan vilket processförbättringsinitiativ som helst är att förkorta och förstärka feedbacklooparna så att nödvändiga korrigeringar kan göras kontinuerligt.

The Third Way - handlar om att skapa en kultur som främjar två saker: kontinuerligt experimenterande, vilket kräver att man tar risker och lär sig från framgång och misslyckande och att man förstår att upprepning och övning är förutsättningen för att lyckas

Meet the teachers

Jesper Gunnarson

Course leader/Consultant

With his extensive experience in agile working methods and performance, including the introduction of SAFe on Volvo Cars, Jesper creates working methods that are effective and at the same time fun. Jesper is structured and gives people and employees freedom and responsibility.

Teacher

Pascal Wallenius

Consultant/Teacher

Pascal have many years of experience in coaching teams how to work with agile system development and DevOps. Pascal has a keen eye for details and it is a prime motivator that inspires him in his work.

Teacher

Daniel Bjarsch

Course leader/Consultant

With his extensive experience he can put things in a broader context and highlight the course content from a more practical point of view. Daniel is also good at keeping focus and a clear structure in his education.

Teacher

Sign up

How it works

Choose a date and number of attendees. In the checkout you can pay with either card or invoice.

Do you have a discount code? Enter it on the cart page (the first step of the checkout)..

No dates available
Kontakta oss för information om nästa kursstart.