article

Alla behöver en agil coach!

Det var ett bra tag sedan jag skrev här i bloggen. Nu närmar sig semestern och jag tänkte därför göra ett inlägg med reflektioner jag gjort den senaste tiden. Jag har arbetat intensivt i coachuppdrag men även gått agil coach kurs vilket ger mig flertalet infallsvinklar som det är dags att dela med sig av. Jag tänkte därför ta mig an ämnet "Agil Coach" i detta inlägg. Låt mig börja att med övertygelse påstå att: Alla behöver en agil coach!


De flesta, om inte alla, organisationer behöver snabbt anpassa sig till nya krav och möjligheter som vår verklighet ger oss vare sig vi vill eller inte. COVID19-pandemin har mycket påtagligt visat detta och skyndat på utvecklingen på flera sätt.

Min övertygelse är att alla organisationer omedelbart skulle behöva införa rollen som agil coach PERMANENT för att hjälpa till att hantera dessa förändringar. Det bör inte vara förbehållet enbart till en agil transformation utan alltså vara en permanent roll för att skapa värde och hantera förändringar i en organisation. Jag skriver detta därför organisationer oftast tar in agila coacher när det är dags för en agil transformation och dessa coacher får lämna när transformationen anses vara klar. Det är i mitt tycke feltänkt, coacher behövs permanent.

Vad gör en agil coach? #

Första uppenbara frågan som du som läsare kanske ställer dig. Vad gör en Agil Coach egentligen? Detta går att dela in i tio olika kompetensområden:

  • Coaching
  • Mentoring
  • Teaching
  • Faciliating
  • Agile & Lean
  • Mindset & Behaviours
  • People & Influence
  • Technical Mastery
  • Business Mastery
  • Transformation Mastery

Dessa tio områden är hämtade från något som kallas "Agile Coaching Competency Framework" som på ett bra sätt summerar upp hela kompetensområdet utan att koppla det till något speciellt agilt ramverk, såsom Scrum eller SAFe. Det går att skriva spaltmeter om varje kompetensområde. Det är dock inte huvudsyftet med detta inlägg. Dock tänkte jag beskriva de fyra första kompetensområdena lite grann.

Coaching #

Coaching handlar främst om en dialog med hjälp av öppna frågor där man som coach inte ger direkta råd. Samtalet handlar om vad motparten vill uppnå, vad är nuläget, vilka möjligheter, vilka hinder och vilka tillgångar som finns. Därefter summeras detta till en eller flera actions. Inom detta område handlar det om att hjälpa motparten att finna svaret på frågorna själv. En modell som ibland används för detta kallas GROW. I denna modell handlar samtalet om Goals, Reality, Options och Will.

Mentoring #

Mentoring är likt coaching, men med skillnaden att man även erbjuder råd eller rentav konkreta instruktioner under samtalet. Ett mentorsamtal kan också följa GROW-modellen.

Teaching #

En stor del av arbetet i rollen som agil coach handlar om undervisning och lärande. Speciellt viktiga och relevanta är dessa aktiviteter för personer som är nya för agilt arbetssätt och befinner sig i början av en agil transformation. Människor lär sig på olika sätt och det finns en mängd olika tekniker för lärande att välja bland och utnyttja i olika situationer. En utbildningsinsats bör alltid anpassas efter syftet och målgruppen för att ge bästa nytta. Generellt sett innebär det involvera deltagare i utbildningarna i olika övningar där de får röra sig, prata och skriva jämfört med att enbart sitta och lyssna. Bilder fungerar ofta bättre än text.

Facilitating #

Att facilitera olika möten och events är ett fjärde område Här tycker jag att en bra facilitator kan få ett möte att vara arbete, än just ett möte man sitter av. Det handlar om att leda processen för ett event och skapa tydlighet, effektivitet, delaktighet och även kreativitet. Därtill hanterar även bra facilitator olika personlighetstyper så att alla kommer till tals.

Kan en agil coach allt detta? #

Då det är tio kompetensområden så är det naturligt att en enskild agil coach inte är specialist på dem alla utan väljer att fokusera på några av dem. Självklart är det så får mig också, men jag kan leverera inom de flesta och jag vet även vad jag behöver förbättra.

Givet denna information så innebär det även att en agil coach kan leverera inom många områden. Det handlar inte bara om att lära ut hur man gör en Sprint planering eller förklara vad en Scrum Master gör. Det är mycket mer än så!

Hur den agila coachens vardag ut? #

Med tio kompetensområden att arbeta inom innebär det att den agila coachens vardag varierar mycket. Att beskriva vardagen låter därför sig inte göras i en handvändning då det kan se väldigt olika ut beroende på organisation och uppdrag. Men ett sätt att se på det är och även förhålla sig till det är: "situationsanpassning".

Förmågan att analysera och förstå den kontext man verkar inom och identifiera "vad är nästa steg?" anser jag är en avgörande kvalité för en agil coach. Detta oberoende av om man coachar en person, ett team, eller en organisation. Det är oftast ett steg i taget som gäller även om det finns ett mål eller vision att sträva emot.

Målet gällande agila team är ofta att de är högpresterande, självgående och innovativa. Men inget team är något av detta när de formeras. Det ligger inom den agila coachens kompetens att ta rätt steg för ett team att nå detta mål. Det är kanske något som jag själv tycker är roligast. I början krävs det ibland väldigt direkta instruktioner av typen "gör så här". Det är med andra ord oftast först utbildning som sedan övergår i mentoring där man ger råd. När mottagaren är mer mogen övergår man till coaching för att mottagaren skall finna svaret själv. Situationen avgör angreppssättet och metoden.

Det finns mognadsmodeller för agilt arbetssätt vilket är ett ämne för ett framtida inlägg. Oavsett modell krävs det dock att man som coach förstår vilken ungefärlig nivå mottagaren har och vad mottagaren behöver för stunden.

Förändring och utmaningar #

Förändring tar tid. En organisation kan vara som supertankern som fastnade i Suezkanalen ett tag sedan - mycket svåra att få loss och långsamma att vrida åt rätt håll.

Utmaningen och svårigheten är att finna nästa steg. Men belöningen är stor när man ser hur individer, team och organisationer blir lite bättre och utvecklas hela tiden. Ibland tar de sig över ett hinder som tidigare verkat oöverstigligt, och att se det hända är grymt kul. Jag har haft förmånen, och kanske även skickligheten, att se det hända ett flertal gånger både i då och nutid. Det gör mitt arbete som agil coach extra tillfredsställande och ger mig ny energi att fortsätta förbättras i min roll och hjälpa andra utvecklas.

Har din organisation permanenta agila coacher? Om inte så hoppas jag att du nu förstår varför ni behöver dem och uppmanar er att investera i sådana!