Säkra din framgång

Genom tydlig målbild, delaktighet från alla medarbetare och bra kommunikation kan du säkerställa snabbare resultat och ökad kundnytta. Med ett helhetsperspektiv på människor, verksamhet och IT och en konsult som involverar alla i utvecklingen kommer er digitala transformation inte bara att lyckas – den kommer att överträffa dina förväntningar.

Jag ser Biner som en självklar partner att kontakta nästa gång vi har ett behov.
Niklas Kleberg, Vattenfall IT

Den mest anpassningsbara överlever

I en föränderlig värld ställs allt högre krav på flexibilitet och multikompetens hos konsulter inom alla verksamheter. För att röra sig sömlöst mellan roller som produktägare, verksamhetsanalytiker, agil coach, projektledare och arkitekt behöver man hög kompetens och stor erfarenhet.

Genom en effektiv kombination av teori och praktik håller våra konsulter sig uppdaterade i de senaste internationella trenderna inom digitalisering och best practices från verkligheten.

Ta det agila klivet

Allt fler företag och organisationer skalar upp sina agila arbetsmetoder, för att korta tiden mellan idé och färdig produkt eller tjänst. Leveranserna måste ske snabbare om du ska fortsätta vara relevant på marknaden. Låt en expert stötta din organisation genom er agila transformation.

Agila arbetssätt

Hitta nya vägar framåt

Med hjälp av en verksamhetsanalys kan du hitta utvecklingspotentialen i din organisation. En konsult kan hjälpa dig att ringa in nya kundgrupper, identifiera effektiviseringspotential, förbättra ert arbetssätt eller påvisa nya affärsmöjligheter.

Verksamhetsanalys

Höj ribban genom visualisering

En tydlig arkitektur visar inte bara hur organisationen fungerar idag, utan hur den borde fungera i framtiden. Det ger en ritning och vägledning till hur processer och system ska kunna stödja upp verksamheten och öka kundnyttan på bästa sätt. Med ett effektivt arkitekturarbete ökar du företagets förmåga att möta nya utmaningar.

Arkitektur

Säkerställ en hög genomförandeförmåga

Effektiva förändringsprojekt är helt avgörande för ett företag som vill utvecklas, vinna marknadsandelar, skapa nöjdare kunder och öka lönsamheten. Genom att arbeta strukturerat, kommunikativt och resultatinriktat kan en professionell projektledare skapa förutsättningarna för framgång.

Projektledning

När tar din digitalisering fart?

Våra konsulter har ett agilt arbetssätt och är vana att koppla ihop verksamhetens behov med IT-systemens möjligheter. Vi kan hjälpa dig att driva en lyckad digitalisering med fokus på kundnytta – så att du håller budget och snabbare når resultat.

När din organisation arbetar inkrementellt blir leveranserna tätare och avstämningarna fler, vilket ger dig ökad kontroll och gör att du kan prioritera rätt i varje läge. Biner kan säkerställa att ditt företag arbetar smidigare och mer framgångsrikt.

Säkra din framgång

Enda vägen är framåt

Från Biner kommer kompetenta, affärsmässiga och erfarna experter som inte accepterar något annat än framgång.

Tackla alla utmaningar

Våra konsulter arbetar både strategiskt och operativt – så de är vana att hantera både komplexa system och snabba förändringar.

Alltid målfokus

Biner arbetar produkt- och lösningsoberoende för att maximera din affärsnytta och ge dig det bästa resultatet.

Framtiden i en global värld

Vi uppfattar tidigt internationella trender och konsekvenser av olika scenarion för en bredd av företag och branscher.

Från teori till praktik

Genom Biner Academy säkerställer vi en hög kompetensnivå, från teori till genomförande, hos både konsulter och kunder.

Stärker bortom resultatet

När vi är färdiga med ett uppdrag har du fått bättre processer, ökad kompetens, nya mötesstrukturer och ett effektivare arbetssätt.

Biner har stöttat flera av Sveriges bästa företag

Molnlycke Health Care Vattenfall Volvo Vasttrafik Volvo Group Wirelesscar Stena Metal Toyota Material Handling Hm Group Cevt utan bg GE ljuspipette Carmenta

Lars Lundgren
VD Biner Consulting

Alla goda samarbeten startar med ett samtal