article

Fem effektiva sätt att förstöra högpresterande produktteam

Av Marcus Hansson

Grattis! Du har efter år av ansträngningar fått ihop produktteam som vecka efter vecka levererar värde, samarbetar effektivt, har en hälsosam arbetsbelastning och driver innovation utan att du behöver be om det. Fantastiskt.


Här är fem förändringar som effektivt förstör högpresterande team - håll utkik efter dem:

  1. Förändra för sakens skull. En självklarhet så klart, när du väl fått effektiva team på plats är det viktigaste att låta dem vara i fred. Gå inte in och peta i hur de arbetar, inför inte nya arbetssätt “utifrån din erfarenhet”, ändra inte sammansättningen, byt inte verktyg. Jättesvårt som ny ledare. Men att inse det är också ledarskap. Fokusera på servant leadership.
  2. Byt rekryteringsstrategi. Bra team består av en mix av (ofta) dyra, erfarna medlemmar samt yngre talanger som inte begränsas av sina erfarenheter. De har mångsidiga färdigheter, tar ansvar för produkten och ser kontinuerligt lärande som naturligt. Att ändra sammansättningen genom att köra halva teamet off-shore till lägre timtaxa eller rekrytera auktoritära ledare är bra sätt att förstöra det du byggt upp. Att rekrytera rätt personer går inte att underskatta, tyvärr är det svårt och dyrt.
  3. Inför ett ramverk. Det finns inget som dödar innovation och lättrörlighet som att införa tunga ramverk. För omogna organisationer finns det definitivt ett värde i att styra upp processer och arbetssätt med ett lättviktigt ramverk, men för högpresterande team blir det bara en våt filt av overhead som tar bort fokus och möjligheter till snabb prototyping och iterering. Innovation kommer inte från centrala ramverk med pliktskyldiga innovationssprintar – den kommer underifrån från självständiga team som får jobba som de vill.
  4. Toxisk positivism letar sig in. En arbetskultur fylld av toxisk positivism passar effektiva team lika dåligt som auktoritära ledare och ramverk, även om de är varandras ytterligheter. Riktigt grymma team utmanar krav tidigt, ifrågasätter sina egna arbetsmetoder, jobbar datadrivet och vill kontinuerligt förbättra och ifrågasätta. Ett ledarskap och en kultur där allt är bra och kul leder till slut till ett team med ett gäng ja-sägare som jobbar med allt. Passar bra på AW:n men under arbetstid vill vi leverera värde.
  5. Ställ krav på rapportering. Det finns få saker som ogillas och driver onödig tid mer än krav på sammanställningar i dokument som skall skickas högre upp eller åt sidan. Office-dokument peakade för mer än tio år sedan - idag använder vi verktyg istället. Lägg resurser på att automatisera framtagande av den data som behövs som beslutsstöd eller för att följa upp OKR:er. Gör data tillgängligt 24/7 för intressenter så blir det garanterat en win-win.

Författaren till denna artikel har 25 års erfarenhet av it-branschen och har varit del av ett flertal olika produktteam - både dysfunktionella och högpresterande. I sann anda av amerikansk managementlitteratur är ovanstående fem punkter ett koncentrat av erfarenheter och personliga åsikter, evidens saknas. Men tror du på något av detta är du välkommen att kontakta oss på Biner. Vi hjälper dig att bygga riktigt grymma team!