whitepaper

Hur får jag min Produktbacklogg i topptrim?

Ladda ner whitepaper

Av Daniel Bjarsch

I agila projekt är en effektiv hantering av produktens backlogg nyckeln till ett lyckat resultat. I den här artikeln beskriver vi vad en strukturerad och effektiv backlogghantering innebär, vanliga fallgropar samt best practises, allt baserat på praktiska erfarenheter och branschkunskap inom området.


Även agila produktutvecklingsprocesser kan bli krångliga om de inte hanteras omsorgsfullt. I agila projekt är en effektiv hantering av produktens backlogg nyckeln till ett lyckat resultat.

Det är Produktägaren som är ytterst ansvarig för innehållet i backloggen. Tillsammans med verksamhetsledning, kunder och utvecklingsteam kan Produktägaren med hjälp av strukturerad och effektiv backlogghantering säkerställa att produkten alltid genererar kundvärde och nytta i form av rätt funktionalitet i rätt tid.

Vad det handlar om är att säkerställa att man gör rätt saker, i rätt ordning och på rätt sätt!

De metoder som använts för produktutveckling de senaste decennierna har varit utpräglat byråkratiska. Fokus på statiska långtidsplaner har lett till sjunkande produktivitet och kvalitet istället för tvärtom. Som en reaktion på detta har mer lättrörliga metoder utvecklats och etablerats, framförallt inom systemutvecklingsområdet. Ett exempel är Scrum som blivit något av en de facto standard för agil mjukvaruutveckling.

I Scrum är det produktutvecklingsteamet som själva ansvarar för att planera och lösa uppkomna utmaningar och problem i korta intervall. Projektledaren är ersatt av Produktägaren som ska sätta in arbetet i ett affärsstrategiskt sammanhang och se till att maximalt kundvärde levereras i ett kontinuerligt flöde av produktförbättringar.

Men även agila produktutvecklingsprocesser kan bli krångliga och svåra att hantera om de inte hanteras strukturerat och omsorgsfullt.

Hur får du då din Produktbacklogg i topptrim? Denna artikel beskriver strukturer, presenterar de vanligaste begreppen och ger handgripliga råd.

Ladda ner och läs hela artikeln