article

Lyckas med agilt arbete – de viktigaste trenderna

Allt fler företag och organisationer ser fördelarna med ett agilt arbetssätt. Vi listar de hetaste trenderna för att ge dig en rakare väg mot en agil framtid.


Agil Transformation #

Företag och organisationer överger allt mer vattenfallsmetoder i förmån för agila arbetssätt. Detta har mer eller mindre blivit ett krav då tiden från en idé till en färdig tjänst eller produkt måste vara kort. Dagens marknad är snabbare än någonsin och för att kunna vara relevant krävs ett agilt arbetssätt. Detta innebär också att stora vattenfallsprojekt och program kommer att bli färre och färre med tiden.

Egen utveckling #

Ett resultat av att införa agila metoder är att företag outsourcar i mindre utsträckning än förut. Trenden går istället mot egna agila team med utvecklare och testare. Detta sätt att arbeta sätter även press på arbetslokalerna då de kräver ytor som är lämpade för teamarbete.

Från projekt till produkt #

Den kanske starkaste trenden just nu är förändringen från att jobba i projekt till att istället arbeta produktorienterat. I projekt finns många olika faser som uppstart, genomförande, överföring till förvaltning och stängning. Mycket tid, kraft och pengar används för kunskapsöverföring och “start/stopp” aktiviteter. Att arbeta med en produkt innebär färre - eller inga sådana - “start/stopp” aktiviteter. Istället fokuseras organisationen på det som kallas Continous Delivery. Detta ökar både kvalité och hastighet i leveranserna.

Uppskalning av agilt arbetssätt #

Både Scrum och Kanban team har varit vanliga det senaste årtiondet. Men ett agilt program eller en agil organisation är avgjort ovanligare. Men nu skalar företag och organisationer upp via ramverk som till exempel SAFe (Scaled Agile Framework) för att åstadkomma en högre nivå av agilt arbetssätt.

Skifte i roller #

Inom Agile finns inte rollen Business Analyst (BA) och även rollen Project Manager blir mer och mer ovanlig. För BA-rollen finns en tydlig transformation att göra till Product Owner (PO). Dessa roller gör liknande arbetsuppgifter vilket innebär att hantera krav.
En skillnad är att en PO både äger och hanterar krav medan traditionellt en BA mer samlar in krav men inte har ett ägarskap på samma sätt.

Även den traditionella projektledaren, som leder arbete och driver projektet framåt, har ingen plats inom agila ramverk. Istället handlar det som stödjande ledarskap (Servant Leadership) som är en annan typ av roll för att stödja de självorganisarande

Vill du lära dig mer?

Våra konsulter arbetar i flertalet agila roller såsom Product Owner, Agil Coach, Scrum Master och Release Train Engineer (RTE). Vi hjälper företag och organisationer med införande och coaching av agila arbetssätt.

I kursen Product Owner Boot Camp lär du dig mer om hur du arbetar effektivt i rollen som Product Owner och levererar mer nytta till kunden. Biner håller ett flertal öppna och företagsanpassade kurser per år.