article

De viktigaste agila trenderna

Allt fler företag och organisationer ser fördelarna med ett agilt arbetssätt. Nedan är några av de hetaste trenderna beskrivna inom vilka Biners konsulter är verksamma.


Agil transformation
Företag och organisationer överger allt mer vattenfallsmetoder i förmån för agila arbetssätt. Detta har mer eller mindre blivit ett krav då tiden från en idé till en färdig tjänst eller produkt måste vara kort. Dagens marknad är snabbare än någonsin och för att kunna vara relevant krävs ett agilt arbetssätt. Detta innebär också att stora vattenfallsprojekt och program kommer att bli färre och färre med tiden.

Från projekt till produkt

Kärnan i agil transformation är att gå från att jobba i projekt och förvaltning till att arbeta i produktteam. I projekt finns många olika faser som uppstart, genomförande, överföring till förvaltning och stängning. Mycket tid, kraft och pengar används för kunskapsöverföring och start/stopp-aktiviteter. Att arbeta med en produkt innebär färre, eller inga, start/stopp-aktiviteter. Istället fokuserar organisationen på det som kallas Continous delivery, dvs att leverera värde konstant. Detta ökar både kvalité och hastighet i leveranserna.

Egen utveckling och förvaltning

Ett resultat av att införa agila metoder är att företag outsourcar i mindre utsträckning än förut. Trenden går istället mot egna agila team med utvecklare och testare. Övergången mot produktteam betyder också att teammedlemmar jobbar både med nyutveckling och förvaltning. Detta sätt att arbeta sätter även press på arbetslokaler och infrastruktur då de kräver ytor och verktyg som är lämpade för effektivt teamarbete.

Uppskalning av agilt arbetssätt

Ramverk och verktyg som Scrum och Kanban har varit vanliga det senaste årtiondet men en fullt implementerad agil organisation är avgjort ovanligare. Idag ser vi att Företag och organisationer skalar upp sitt agila arbete via ramverk som till exempel SAFe (Scaled Agile Framework) för att åstadkomma en högre nivå av agilt arbetssätt.

Skifte i roller

I en agil miljö finns inte rollen Business Analyst (BA) och även rollen projektledare blir mer och mer ovanlig. För BA-rollen finns en tydlig transformation att göra till produktägare. Dessa roller har liknande arbetsuppgifter som att hantera krav och samarbeta med intressenter. En skillnad är att en produktägare både äger och hanterar krav medan en BA traditionellt mer samlar in krav men inte har ett ägarskap på samma sätt. Den traditionella projektledaren, som leder arbete och driver projektet framåt, har ingen direkt motsvarighet inom agila ramverk. Istället handlar det som stödjande ledarskap, sk. Servant leadership, som är en annan typ av roll för att stödja de självorganiserande teamen.


#

Vill du lära dig mer?

Våra konsulter arbetar i flertalet agila roller såsom Product Owner, Agil Coach, Scrum Master och Release Train Engineer (RTE). Vi hjälper företag och organisationer med införande och coaching av agila arbetssätt.

I kursen Product Owner Boot Camp lär du dig mer om hur du arbetar effektivt i rollen som Product Owner och levererar mer nytta till kunden. Biner håller ett flertal öppna och företagsanpassade kurser per år.