whitepaper

Processkartläggning – metoder och verktyg som får dig att lyckas

Ladda ner whitepaper

Arbetsflöden och processer finns i alla företag och organisationer vare sig de är dokumenterade och kända eller inte. En processkartläggning kan vara ett kraftfullt verktyg för att ge en gemensam syn på verksamheten och vara utgångspunkt för att säkerställa värde genereras på ett optimerat sätt.


Målet med en processkartläggning bör dock aldrig vara processdokumentationen i sig, utan fokus bör vara på förbättringsarbete genom att effektivisera och skapa förståelse för vad i din organisation ger för värde för dina kunder. Det kan också finnas regulatoriska krav som kräver dokumentation av processer.

Detta white paper kommer att diskutera varför det är en bra idé att kartlägga och förbättra processer, tips på hur du gör det effektivt, vilka etablerade metoder som finns samt exempel på verktyg för att modellera processer.

Ladda ner "Processkartläggning – metoder och verktyg som får dig att lyckas"