whitepaper

Vad är DevOps?

Ladda ner whitepaper

DevOps är en kultur och ett arbetssätt inom agil mjukvaruutveckling, vars syfte är att kunna leverera värde närhelst verksamheten behöver det. Praktiserar man DevOps kan man bygga, testa och lansera ofta, snabbt och tillförlitligt och man gör det dessutom i ett automatiserat flöde.


Ordet DevOps är en sammansättning av orden development och operations och bygger på att man inte separerar teamen som jobbar med utveckling eller har operationellt ansvar, utan snarare har ett tätt samarbete, där samma team hanterar hela mjukvarans livscykel.

Inom IT var det vanligt förr att man både utvecklade och hade operationellt ansvar, men i och med införandet av processer och standarder som bland annat kräver ”segregation of duties”, samt vissa försök till kostnadsbesparingar, splittrades många team upp för att kunna leva upp till dessa krav. Nu börjar trenden gå tillbaka och DevOps blir alltmer populärt.

Detta white paper mer om vad DevOps är, vinsterna med det och hur du genom att automatisera så många steg som möjligt i flödet från idé till färdig produkt kan uppnå kortare ledtider och samtidigt minimera risken för fel.

Ladda ner "Vad är DevOps?"