article

Från ett fysiskt medlemskort till en digital upplevelse

På Biner har vi många spännande uppdrag att dela med oss av. Här kan du läsa om ett tillverkningsföretag verksamt i en internationell miljö som önskade en digitalisering i sitt sätt att kontakta sina kunder. Företaget använde sig utav traditionella kanaler och för att förbättra kundupplevelsen samt stärka sin marknadsposition krävdes en förändring.

Företagets mål var att skapa en framtidssäkrad och stabil plattform för att på så sätt ta klivet in i den digitala världen. Biner anlitades i flera nyckelroller i projektet för att genomföra förändringsarbetet.


Uppdraget

En digital närvaro och en extraordinär kundupplevelse kräver att relevant information finns på rätt plats i rätt tid. Utmaningen låg i att skapa det digitala gränssnittet samt inhämta relevant information ifrån olika databaser och stödsystem. Den nya plattformen skulle även vara anpassningsbar för tillverkningsföretagets olika marknader.

Utmaningar

  • Bestämma vilka funktioner som skulle ingå så att så många marknader som möjligt kan använda produkten. Samtidigt som det inte fick leda till en diversierad produkt med ökade kostnader som följd
  • Ta fram ett strukturerat arbetssätt för utrullningen av plattformen internationellt
  • Internt hantera systemägare för att få åtkomst till relevant information
  • Styrning och synkronisering av IT och verksamhetsresurser i olika tidzoner

Lösningen

Biners konsulter gjorde med hjälp av väl beprövade metoder inom EA en nulägesanalys vilken därefter jämfördes med målbilden för den nya plattformen. Baserat på den här analysen identifierades de förändringar som behövde åtgärdas. Plattformen som togs fram hanterade information från olika databaser och stödsystem vilket presenterades för kunden i ett digitalt format. Ett koncept för utrullningen av plattformen, som involverade IT och verksamhet samtidigt på flera marknader, togs fram genom att använda väldokumenterade metoder från olika projektledningstekniker. Utnyttjandet av ett gemensamt utrullningskoncept gjorde att man kunde öka skalbarheten jämfört med att rulla ut en marknad i taget.

Resultatet

  • En plattform som kan användas för vidareutveckling
  • En digital närvaro internationellt
  • Ökad kundupplevelse innehållande relevant innehåll och rätt kundinformation
  • En utrullningsmetodik att använda för framtida projekt