video

Webinar - Business Analyst i en agil värld

Business Analysts har en mycket viktig roll i organisationer där de fungerar som länken mellan verksamhet och IT. En Business Analyst arbetar nära användarna för att kartlägga deras behov och specificera kraven på en framgångsrik lösning.


På senare tid har allt fler organisationer börjat övergå till ett mer agilt arbetsätt. Hur påverkas BA-rollen då? I vissa av de mer kända agila ramverken, som till exempel SAFe® eller Scrum, finns inte BA-rollen uttalad längre. Vad händer då? Innebär det att BA-rollen inte behövs, eller är det bara så att arbetet utförs på något annat sätt av någon annan? Är rollen som Business Analyst fortfarande relevant?

Dessa frågeställningar och flera andra på samma tema diskuterar vi i detta webinar.

Kristina Scheutz och Karin Moberg har bägge lång erfarenhet i olika roller som till exempel Business Analyst, Scrum Master och Product Owner. I detta webinar delar de med sig av sina erfarenheter kring BA-rollen.