video

Webinar - Lyckas med grupputveckling med hjälp av IMGD-modellen


IMGD, eller Integrated Model of Group Development, är en modell för gruppers utveckling skapad av Susan Wheelans. Den består av fyra utvecklingsfaser som en grupp genomgår på sin väg mot att bli ett effektivt team. Alla fyra faser kännetecknas av olika beteenden och av olika behov i gruppen.

Både kommuner och företag som vill arbeta mer effektivt tar idag hjälp av modellen. I detta webinar kommer Jesper Gunnarson, senior consultant på Biner och Alex Augustsson RTE (Release Train Engineer) på VCC tillsammans prata om hur de med hjälp av IMGD-modellen lyckats med sin grupputveckling.

Med sin stora erfarenhet av olika grupper och team går Jesper och Alex bland annat igenom:

- Skillnad mellan grupp och team
- Fakta om teams
- Teamwork, vad är det
- Teamwork och Agile Manifesto
- Högpresterande team och Psychological Safety
- IMGD modellens 4 faser