Ta kontroll över hela livscykeln

Sträva efter metoder och verktyg som ger dina team förmågan att bättre kunna svara på kundernas behov. Öka tillförlitligheten och uppnå affärsmålen snabbare.

Förena människor och teknik

DevOps är en sammansättning av Dev (development – utveckling) och Ops (operations – drift) och avser föreningen av människor, processer och teknik för att ge högre mervärde till dina kunder.

Med DevOps kan tidigare siloroller – utveckling, IT, kvalitetssäkring och säkerhet – samordna sig och samarbeta i högre grad för att producera bättre och mer pålitliga produkter.

Genom att sträva efter en DevOps-kultur med dess metoder och verktyg ger du dina team förmågan att bättre kunna svara på kundernas behov. De kommer att öka tillförlitligheten i lösningarna de skapar och uppnår affärsmålen snabbare.

Rör dig snabbare framåt

Team som har infört DevOps-kultur, -metoder och -verktyg blir högpresterande och skapar bättre produkter snabbare och med större kundtillfredsställelse. De här förbättrade funktionerna för samarbete och produktivitet är också väsentliga för att uppnå följande affärsmål:

  • Kortare tid till marknaden
  • Lättare anpassning efter förändringar i marknad och konkurrens
  • Öka och bibehålla systemets stabilitet och tillförlitlighet
  • Avsevärt förbättra snittiden för återställning av systemet vid störningar

Vi hjälper dig att skapa en miljö för högpresterande team

Införande av DevOps-metoder optimerar processer genom teknik, men det måste börja med kulturen inom organisationen – och de människor som spelar en roll i den. Utmaningen med att odla en DevOps-kultur kräver djupgående förändringar i hur människor arbetar och samarbetar, men när organisationer engagerar sig i en DevOps-kultur kan de skapa en miljö där högpresterande team kan utvecklas och trivas över tid.

Konsulter som tar ansvar

På Biner arbetar vi engagerat och proaktivt för att ta ditt företag framåt – alltid med era behov och utmaningar i fokus. Det gör vi genom att delta aktivt i diskussioner, komma med förslag och röra oss över alla nivåer i organisationen. Våra konsulter ser helheten, arbetar lösningsoberoende och är SAFe-certifierade.

Skiften i omfattning och ansvar

När teamen riktar in sig efter varandra tar de gemensamt ägarskap och blir involverade i flera livscykelfaser – inte bara sådana som är centrala för deras roller. Till exempel blir utvecklare ansvariga inte bara för innovation och kvalitet som etableras i utvecklingsfasen, utan även för den prestanda och stabilitet som deras ändringar för med sig i driftfasen. Samtidigt ser IT-operatörer till att inkludera styrning, säkerhet och efterlevnad i planerings- och utvecklingsfasen.

Kortare leveranscykler

DevOps-teamen behåller sin smidighet genom att släppa programvara i korta cykler. Kortare releasecykler underlättar planering och riskhantering eftersom förloppet sker stegvis, vilket även minskar påverkan på systemstabiliteten. En kort releasecykel möjliggör också att organisationen snabbt kan anpassa sig och reagera på framväxande kundbehov och konkurrenstryck.

Kontinuerlig inlärning

Högpresterande DevOps-team etablerar ett tillväxttänkande. De misslyckas snabbt och tar med sig lärdomarna i sina processer – för ständig förbättring, ökad kundtillfredsställelse, accelererande innovation och marknadsanpassning. DevOps är en resa - det finns alltid utrymme att växa!