Visualisera vägen framåt

Med arkitektur kan du beskriva och synliggöra en organisation och dess olika system, process- och informationsflöden. Både ur ett nulägesperspektiv och hur det borde fungera i framtiden.

Visualisera dina resurser

Genom att definiera mål, strategier och strukturer ur ett övergripande perspektiv kan du säkerställa att alla delar av organisationen strävar åt samma håll. Samtidigt skapar du ett kraftfullt verktyg för att öka er förändringskapacitet.

Låt kartan visa vägen

Arkitekturarbete ger en plattform för att analysera processer, informationsflöden, applikationer och infrastruktur inom organisationen och mellan affärsområden. Genom att visualisera arkitekturen synliggörs er utvecklingspotential och du kan hitta nya affärsmöjligheter och effektiviseringar. Arkitekturen definierar ett önskat läge för framtiden och visar vägen dit.

"I en arkitekturell förstudie lyckades vi, genom ett strukturerat och fokuserat angreppssätt, vinna förståelse och gehör för ett omfattande förändringsinitiativ som uppdragsgivaren kämpat för i flera år. Det var riktigt roligt att hjälpa organisationen framåt genom detta, och att samtidigt påvisa nyttan av ett strukturerat arkitekturarbete på ett mycket konkret sätt."
Daniel Bjarsch, konsult på Biner

Modellera din organisation

Arkitektur som ger resultat

Våra konsulter kan omsätta arkitekturarbetet i praktiken och använda det som ett verktyg för att skapa lösningar och värde i din organisation.

Kom igång med coachning

För dig som kommit igång med arkitekturarbetet är vi med och stöttar som mentorer. Då får du hjälp med att praktiskt använda arkitektur som redskap i verksamheten.

Karta och kompass

Biner arbetar både strategiskt, taktiskt och operativt med arkitektur. Vi leder ditt företag i rätt riktning med hjälp av tydliga modeller och en klar bild över start och målgång.

Metoder och verktyg

Vi experter på flera branschledande verktyg och standarder för modellering och arkitektur. Hit hör Sparx Enterprise Architect, ArchiMate® och TOGAF®.

Ta kontroll över arkitekturbiblioteket

Biner hjälper dig med verktyg så att du smidigt kan orientera dig i ditt repository och återanvända de dokument, modeller och flödesscheman du behöver.

Vi leder utvecklingen

Vi har tagit fram BEASI – ett plugin för att integrera branschstandarderna TOGAF® och ArchiMate® i Sparx Enterprise Architect.

Marie Bredberg
Säljledare

Hur ser din organisation ut?

Vi ser till helheten

Våra konsulter arbetar brett med arkitektur och hjälper dig både strategiskt, taktiskt och operativt på så väl verksamhets- som systemnivå. Vi kombinerar teknisk kompetens med verksamhetsförståelse och ett holistiskt synsätt på hela din organisation. Genom beprövade metoder och best practices, samt att vi arbetar systemoberoende, kan vi alltid identifiera och planera för den bästa lösningen för just din organisation.