Styr projekten säkert i hamn

Förmågan att driva effektiva förändringsprojekt är helt avgörande för ett företags kapacitet att utvecklas, öka sina marknadsandelar, skapa nöjdare kunder och öka lönsamheten och affärsnyttan i alla delar av organisationen.

Nyckeln till framgång

En professionell projektledare kan driva förändringsinitiativ även i komplexa organisationer – exempelvis internationella företag med olika verksamheter, kulturer och IT-system. Våra konsulter är vana att hantera många beståndsdelar och samtidigt behålla fokus på affärsnyttan. För att lyckas med det krävs kunskap, erfarenhet och kompetens.

Ta ansvar för resultatet

En duktig projektledare kombinerar kompetens, erfarenhet och kommunikationsförmåga för att driva tekniskt avancerade projekt framåt. Våra konsulter är intresserade av dina mål och arbetar proaktivt, visar vägen och kommer med idéer för att nå dit. Med ett helhetsperspektiv på verksamheten och fokus på affärsnyttan når du inte bara fram – utan får också det bästa resultatet.

"Som projektledare på Biner driver du IT-projekt. Dock är förmågan att även driva förändring avgörande för att leverera den affärsnytta som verksamheten efterfrågat som projektets resultat."
Louise Fundin, konsult på Biner

Tackla alla utmaningar

Ända in i kaklet

Våra konsulter hjälper dig från start till mål och säkerställer att ditt projekt levererar nytta. Vi kavlar upp ärmarna och tar ansvar för slutresultatet.

Nytta som stannar kvar

När våra konsulter är klara med ett projekt har ni fått bättre processer, ökad kompetens, nya mötesstrukturer och ett effektivare arbetssätt.

Gör rätt från början

Biner kan hjälpa dig att identifiera och prioritera dina förändringsbehov redan i initialskedet och behålla affärsfokus genom hela processen.

Accepterar bara framgång

Vi är vana att driva förändring och skapa resultat i komplexa miljöer, med både tekniska utmaningar, flera verksamheter och olika kulturer.

Certifierade konsulter

Våra konsulter drar nytta av internationella erfarenheter och vi är certifierade enligt IPMA, PMI och PRINCE2.

Aktivt beställarstöd

Upphandla dina IT-system med Biner som produkt- och lösningsoberoende partner. Vi driver upphandlingen framåt och förhandlar utifrån dina behov.

Linda Eiterjord
Konsult

Hur kan vi växla upp ditt utvecklingsprojekt?

Kontroll över hela processen

Den viktigaste delen i ett utvecklingsprojekt är att säkerställa att förändringen implementerats och levererar verksamhetsnytta. För att nå dit krävs en projektledare som kan hantera uppstart, prioritera och inte minst driva projektet framåt i varje steg. Biner säkerställer att dina projekt leder till ökad användbarhet och genererar affärsnytta utifrån organisationens behov.