Skala upp din agila transformation

Framgång förutsätter att man ständigt är föränderlig och agerar blixtsnabbt på nya kundbehov. Den som inte gör det blir omsprungen. Dagens marknad är rörligare än någonsin och för att vara relevant krävs en smidig organisation och agila arbetssätt – som ger kontinuerliga leveranser och ett resultat som ligger precis rätt i tiden.

Växla ut förändring mot framgång

Förändringar kommer snabbare och blir allt mer omvälvande inom alla branscher. Samtidigt ökar kraven på tidigare leveranser, beslut och resultat. Det här ställer helt nya krav på moderna företag och berör alla nivåer i verksamheten. Hur förändringsbenägen är din organisation?

Biner stöttar företag genom den agila transformationen och ökar deras förändringsmognad. Vi implementerar bättre processer på alla nivåer, ökar kompetensen för att möta nya utmaningar och effektiviserar arbetssätten så att hela din organisation kan arbeta smartare och smidigare.

Sprinta mot snabba resultat

Rigida kravspecifikationer och omfattande dokumentation kommer inte att ge fler lyckade utvecklingsprojekt. Tiden från uppstart till användbar produkt eller tjänst måste minimeras och det kan bara ske genom att arbeta agilt – med motiverade team, ökad flexibilitet och god kommunikation. När utvecklarna får arbeta med löpande leveranser ökar dessutom både kvaliteten, produktiviteten och kontrollen.

Med en lätt ryggsäck

Genom att arbeta med agila team är det lättare att börja i liten skala, utvärdera och sedan skala upp de aktiviteter som ger önskad utdelning. Med specialiserade team, som har förmågan att ta sig an utmaningarna och prioritera sitt arbete, kan du hantera plötsliga omsvängningar i omvärlden. Då kommer du att stärka din konkurrenskraft, eftersom du har utvecklingsteam som är vana att hantera förändring.

Internationell trendspaning

Stora program och projekt enligt vattenfallsmodellen kommer att bli allt mer ovanliga i takt med att fler företag och organisationer inser nyttan med att arbeta agilt. Trenden går alltså mot minskad outsourcing och att fler bygger egna agila team som arbetar närmare beställaren. Detta ställer nya krav på organisation, ledning, medarbetare och resurser.

Både metod...

Agila arbetssätt inkluderar flera lättrörliga eller iterativa metoder och kommer från engelskans ord för smidig eller vig. Syftet är att snabbare och mer träffsäkert möta kundens behov, genom att arbeta flexibelt, kommunikativt och inkrementellt. Med tidiga och kontinuerliga leveranser kan utvecklarna och kunden hela tiden stämma av, justera och prioritera – vilket ger ökad säkerhet och högre kvalitet.

...och egenskap

En agil organisation arbetar flexibelt och har en hög förändringsbenägenhet. Företaget upplevs som smidigt, uthålligt och redo för kontinuerligt nya utmaningar. Det agila tänket genomsyrar alla aspekter av företaget – kompetenser, verksamheter, prioriteringar och processer. Förändringstakten är hög och företaget anammar snabbt nya trender och anpassar sig efter marknadens krav.

Nyckeln till framgång

Starta din agila resa

Med Biner som konsult blir det enkelt att starta smått, utvärdera och sedan skala upp när ditt agila team ger önskat resultat.

Garanterad framgång

Våra konsulter säkrar länken mellan människor, verksamhet och IT med gedigen kompetens och ett agilt angreppssätt.

Från teori till praktik

Biner är den ledande aktören inom agil transformering och har utbildat runt 700 personer från över 300 företag per år.

Sprinta mot målet

Biner har erfarenhet av att stötta 1 500 av Sveriges bästa företag i deras digitalisering och agila transformation.

Flexibilitet ger framgång

I varje steg av den agila processen kan teamet och beställaren stämma av, justera och prioritera – vilket ger ökad säkerhet, högre kvalitet och snabbare kundnytta.

Växla upp efter behov

Utmaningen kommer när du skalar upp från ett team till att bli en agil organisation i stort. Det är då Biner stöttar upp och skapar störst nytta.

Marie Bredberg
Säljledare

Hur agilt arbetar du i morgon?