Hitta nya vägar framåt

Verksamhetsanalys

Möjliggör effektiva och strategiska förändringar i din organisation genom att identifiera utmaningarna och behoven – och ta fram förslag på lösningar som genererar affärsnytta.

Rätt beslut kräver rätt underlag

Genom verksamhetsanalys kan organisationens möjligheter och problem definieras, så att du kan fatta rätt beslut och göra korrekta satsningar – oavsett om dessa syftar till att öka kvaliteten i verksamheten, öppna upp nya affärsområden eller göra effektiviseringar. En verksamhetsanalytiker hjälper dig att fatta rätt investeringsbeslut för att maximera affärsnyttan.

Vi hjälper dig prioritera rätt

En verksamhetsanalytiker kan definiera strategier och mål, ställa upp kravspecifikationer för teknik- och utvecklingsprojekt samt kvalitetssäkra affärs- och IT-system. Men för att prioritera rätt krävs teknisk kompetens, bred erfarenhet av hur IT kan stödja olika verksamheter och insikt i hur komplexa organisationer arbetar.

"För mig är Biner förknippat med kvalitet. Jag vet till exempel att konsulterna får genomgå olika tester innan de anställs. Det tyder på att det bara är riktigt bra konsulter som arbetar här."
Magnus Ahlberg, konsult på Magzit

Konsulter som tar ansvar

På Biner arbetar vi engagerat och proaktivt för att ta ditt företag framåt – alltid med era behov och utmaningar i fokus. Det gör vi genom att delta aktivt i diskussioner, komma med förslag och röra oss över alla nivåer i organisationen. Våra konsulter ser helheten, arbetar lösningsoberoende och är certifierade i IIBA (International Institute och Business Analysis) och PMI (Professional in Business Analysis).

Experter på verksamhetsanalys

Med fokus på resultatet

Ett projekt är inte värt mer än nyttan det genererar. Biners konsulter har erfarenhet av komplexa system, med bibehållet fokus på mål och resultat.

Från ax till limpa

Våra konsulter hjälper dig från start till mål och säkerställer att projektet levererar. Vi kavlar upp ärmarna och tar ansvar för slutresultatet.

Bredd och djup

Genom vår bredd av expertiser kan vi erbjuda en konsult med spetskompetens och stor erfarenhet. Genom Biner får du precis den hjälp du behöver.

Certifierade konsulter

Vi drar nytta av internationella erfarenheter och är certifierade i IIBA (International Institute och Business Analysis) och PMI (Professional in Business Analysis).

Nytta som stannar kvar

När vi är färdiga med ett uppdrag har ni fått bättre processer, ökad kompetens, nya mötesstrukturer och ett effektivare arbetssätt.

Oberoende expertis

Våra konsulter arbetar produkt- och systemoberoende, så vi presenterar alltid den lösning som ger dig bäst resultat.

Martin Kvarnered
Konsult

När tar din verksamhetsutveckling fart?